Hà Nội quyết định khảo sát, xác định ranh giới chính xác di chỉ khảo cổ Vườn Chuối

Thứ Năm, 12-12-2019, 11:29
Mộ táng còn nguyên vẹn ở Vườn Chuối.

NDĐT - UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định tổ chức khảo sát, xác định vị trí, ranh giới, diện tích chính xác ba khu di chỉ Vườn Chuối, Dền Rắn và Mỏ Phượng.

Văn bản số 404/TB-VP của UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngày 25-11, tại trụ sở UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Tham dự cuộc họp có Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các Phó Giám đốc các sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, cùng UBND huyện Hoài Đức và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo, và nghe ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý kết luận, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hoài Đức và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác định vị trí, ranh giới, diện tích chính xác ba khu di chỉ gò Vườn Chuối, gò Dền Rắn và gò Mỏ Phượng. UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu, trên cơ sở xác định, vị trí, ranh giới, diện tích chính xác, đối chiếu với bản đồ quy hoạch khu vực, đề xuất phạm vi khảo cổ, phương án bảo tồn, khai quật di dời thích hợp từng địa điể, bảo đảm vừa bảo tồn di sản vừa phát triển bền vững, phối hợp Sở Tài chính đề xuất kinh phí thực hiện đúng quy định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-3-2020.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, cùng UBND huyện Hoài Đứ, Tổng Công ty cổ phần thương mại xây dựng Việt Nam chủ động phối hợp, bảo đảm công tác khảo sát, khảo cổ thực hiện đúng tiến độ.

Thống nhất giải pháp bảo tồn di chỉ Vườn Chuối

Cần một công viên khảo cổ tại Vườn Chuối

Di sản vô giá ở Vườn Chuối

Cần sớm lập hồ sơ xếp hạng di tích cho Vườn Chuối

Chính thức khởi công dự án khai quật di chỉ khảo cổ Vườn Chuối

Cổ vật Vườn Chuối lần thứ hai bị đào trộm

TUYẾT LOAN