Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ chín

Thứ Ba, 14-01-2020, 01:59

Ngày 13-1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam từng bước trưởng thành, lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới nghệ sĩ sân khấu cả nước. Với chức năng tập hợp, đoàn kết những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, hỗ trợ, khích lệ nhau sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, trong nhiệm kỳ qua, giới nghệ sĩ sân khấu cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đã xuất hiện những tài năng trẻ, những tác phẩm mới thuộc các loại hình sân khấu có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Đời sống sân khấu đa dạng hơn, đã xuất hiện những tư duy mới làm phong phú hơn sân khấu truyền thống... Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế mà sân khấu Việt Nam cần khắc phục, như: các vấn đề thời sự quan trọng của đời sống chính trị, xã hội, các nhân vật trung tâm của xã hội chưa được phản ánh rõ nét, đúng mức trong các tác phẩm; một số tác giả còn chạy theo đề tài câu khách rẻ tiền, tính giáo dục thấp; công tác lý luận phê bình về sân khấu chưa theo kịp thực tiễn; nhiều vấn đề lý luận sân khấu chưa được đầu tư nghiên cứu để định hướng sáng tác; nhân lực của ngành sân khấu, nhất là lực lượng tinh hoa thưa dần; vắng bóng các tác phẩm lớn gây tác động mạnh trong xã hội...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Hội phải là nơi quy tụ được nghệ sĩ cả nước trong sự chan hòa tình đồng nghiệp và niềm vui sáng tạo, cống hiến; từng bước tự chủ, tăng cường xã hội hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa và bước đầu thí điểm công nghiệp văn hóa ở một số loại hình nghệ thuật thuộc lĩnh vực sân khấu. Hội cần có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế; chú ý đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ, quan tâm việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ. Hội cần phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quản lý trong lĩnh vực sân khấu để đề xuất, nghiên cứu, từng bước cải thiện điều kiện hành nghề, tạo hành lang pháp lý cho nghệ sĩ tự do sáng tạo, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm phản ánh chân thực lịch sử đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân. Hội đã tổ chức 13 trại sáng tác kịch bản với 163 lượt tác giả cả nước tham gia; bốn đợt đi thực tế sáng tác cho các tác giả, đạo diễn về biển đảo; 13 hội thảo về lý luận, phê bình sân khấu; tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 20 liên hoan ở đủ các loại hình nghệ thuật sân khấu... Nhiệm kỳ tới, Hội quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: huy động sáng tác, tổ chức dàn dựng, phổ biến tác phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, tập huấn văn nghệ sĩ; đẩy mạnh công tác lý luận phê bình sân khấu; xây dựng các đề án phát triển nghệ thuật sân khấu, phấn đấu xây dựng nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 thành viên. NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội. Hai Phó Chủ tịch Hội là NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà.

PV