Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ Nhật, 09-02-2020, 03:08

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) vừa ban hành Quyết định số 3824/QĐ-BVHTTDL về tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020.

Theo đó, lễ sẽ diễn ra ngày 2-4 (tức ngày mồng 10 tháng ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ với quy mô cấp quốc gia, do Bộ VHTT và DL chủ trì, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức. Trong thời gian lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước; truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; đồng thời cổ vũ các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.