Bảo tồn bản sắc văn hóa, truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 29-06-2020, 01:39

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới tại một số tỉnh.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2020, sẽ tổ chức triển khai tám mô hình trên toàn quốc; cụ thể gồm: Nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Ðỏ (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang); lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai); Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ); chế tác và trình diễn đàn tính dân tộc Thái (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu); nghệ thuật "múa xòe, múa sạp" dân tộc Thái (huyện Tuần Giáo, tỉnh Ðiện Biên); Câu lạc bộ cồng chiêng dân tộc Cơ Ho (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Ðồng); Câu lạc bộ hát dân ca Thái (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An); đan lát truyền thống của người Khmer (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Kế hoạch nhằm xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

PV