Tạo thêm những đột phá

Thứ Bảy, 14-12-2019, 12:35
Các xã cần phấn đấu, nâng cao thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp.

2019 là năm “được mùa” của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 25 xã về đích NTM, vượt so kế hoạch đề ra của tỉnh.

Tăng số xã đạt chuẩn

Tuy là xã thuần nông, nguồn thu ngân sách hạn chế nhưng với quyết tâm cao, xã Việt Ngọc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình xây dựng NTM. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau hơn tám năm triển khai chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc. Tổng kinh phí đã thực hiện gần 89 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương, tỉnh, huyện hơn 25 tỷ đồng; ngân sách xã gần 31 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hơn 21 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa đạt hơn 11,6 tỷ đồng.

Ông Trần Công Việt, Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả và ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, tập trung nguồn lực để củng cố hạ tầng đường giao thông nông thôn, nâng cao tỷ lệ cứng hóa kênh mương thủy lợi nội đồng, nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch và thực hiện theo đúng quy hoạch xây dựng NTM; quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình xây dựng, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình; tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy lợi thế địa phương, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển dịch cơ cấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân”.

Chung niềm vui ấy, ông Lê Thành Ðồng, Chủ tịch UBND xã Quý Sơn cho biết: “Với nhiều nỗ lực, cố gắng của chính quyền và người dân, thu nhập đã được nâng lên rất nhiều. Bình quân đầu người năm 2011 là 15 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đạt 56,036 triệu đồng/người/năm, tăng 41,036 triệu đồng; tỷ lệ người lao động có việc làm tại địa phương hơn 98,32%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo là 54,88%, tăng 43,28% so năm 2011; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%, tăng 30% so năm 2011”.

Một trong những điều đáng mừng là huyện Lạng Giang hiện đã hoàn thiện công tác trình hồ sơ đề nghị Thủ tướng công nhận đạt chuẩn năm 2019.

Không ngừng phấn đấu

Hiện nay, toàn huyện Tân Yên đang nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và phấn đấu về đích huyện NTM vào năm 2020; huyện Hiệp Hòa đăng ký về đích huyện NTM vào năm 2021. Ðể đạt được kết quả cao, còn rất nhiều việc phải hoàn thiện. Thời gian tới, huyện Tân Yên phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia khảo sát lập đồ án quy hoạch vùng huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, Tân Yên còn ba tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, Môi trường, Y tế - Văn hóa - Giáo dục. Theo đó, các cơ quan chức năng của huyện Tân Yên dự kiến sẽ tiến hành sửa chữa chỉnh trang lại sân vận động, nhà tập luyện thể thao huyện; sửa chữa nâng cấp Ðài truyền thanh huyện, hệ thống tuyên truyền trực quan toàn huyện; chỉnh trang lại một số trạm y tế các xã; nâng cao chất lượng các trường học sắp đến thời điểm công nhận lại trường chuẩn quốc gia. Ông Dương Ngô Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên cho biết: “Huyện sẽ hoàn chỉnh khu xử lý rác thải tập trung của huyện và các xã Tân Trung, Liên Chung, Quang Tiến, Liên Sơn, Phúc Hòa, Hợp Ðức. Củng cố các hợp tác xã dịch vụ môi trường hoạt động có hiệu quả, vệ sinh môi trường nông thôn sạch sẽ”.

Huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng thành công các mô hình NTM.

Ðể đạt được kết quả cao, một yếu tố rất quan trọng là sự chung sức, chung lòng của người dân. Tính đến nay tại huyện Tân Yên đã có hơn 14 nghìn hộ dân tự nguyện tham gia hiến đất với tổng số hơn 823.000 m2 đất, tháo dỡ 2,961m2 tường rào, ủng hộ 41.908 ngày công lao động. Còn tại Hiệp Hòa, người dân đã hiến hơn 334.000 m2 đất, tháo dỡ hơn 97.000 m2 tường rào, ủng hộ 201.758 ngày công lao động.

Với nhiều kết quả đạt được, chính quyền và nhân dân các huyện đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, đưa nông thôn Bắc Giang phát triển hơn nữa.

THÚY OANH