Mời bạn đọc và cộng tác viên gửi bài, tranh, ảnh cho Báo Nhân Dân Tết Mậu Tuất - 2018

Thứ Bảy, 09-12-2017, 07:26

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Nhân Dân xuất bản ấn phẩm đặc biệt Tết Mậu Tuất - 2018.

Năm 2017 ghi dấu ấn đậm nét trong quá trình thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chúng ta đã có một năm vượt qua những thách thức để hoàn thành những mục tiêu quan trọng đặt ra. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Cả hệ thống chính trị đã chuyển động tích cực trong quyết tâm thực hiện công cuộc cải cách một cách mạnh mẽ, từ những tuyên bố của người đứng đầu cho tới hành động thực tế. Thành công Năm APEC Việt Nam 2017 thêm một lần nữa khẳng định thế và lực của nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ mới bên cạnh thách thức đan xen.

Bước sang năm 2018, Đảng và Nhà nước ta xác định kiên định con đường tiếp tục đổi mới, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt cùng với xây dựng phát triển văn hóa và con người Việt Nam; triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản hơn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XII, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ấn phẩm đặc biệt Tết Mậu Tuất - 2018 sẽ tập trung chuyển tải những vấn đề nóng trong đời sống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhìn thẳng và nhận diện đúng những khó khăn, thử thách; tìm ra giải pháp nhằm phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, khơi nguồn sáng tạo, phát triển; kiên quyết đấu tranh, dẹp bỏ căn nguyên dẫn tới suy thoái và trì trệ với tinh thần dũng cảm, cầu thị dựa trên nền tảng truyền thống đoàn kết, nhân ái... sẽ là những chủ đề được tập trung làm rõ của ấn phẩm đặc biệt.

Các bài viết đề cập tinh thần đổi mới cách nghĩ cách làm, chủ động, tự lực tự cường, phấn đấu đạt những thành tựu nổi bật trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới về: kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học - giáo dục, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XIl) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là những kết quả trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bền vững.

Báo Nhân Dân Tết Mậu Tuất - 2018 dành nhiều trang văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong đó có các bài viết về truyền thống văn hóa dân tộc, về hội nhập văn hóa thế giới cũng như quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước ta tới bè bạn năm châu; giới thiệu những nét đẹp trong các phong tục, tập quán của người dân khắp mọi miền đất nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Báo Nhân Dân Tết Mậu Tuất - 2018 có nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức đẹp, Ban Biên tập Báo Nhân Dân mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên và bạn đọc cả nước về các chủ đề thuộc mọi mặt trong đời sống xã hội, với các thể tài: Tùy bút, bút ký, tư liệu, bình luận, truyện ngắn, thơ, truyện vui, tiểu phẩm, câu đối...

Các tác phẩm sẽ được chọn lọc đăng báo Tết Mậu Tuất - 2018 và các số báo Tất niên, Tân Xuân.

Bài viết cần ngắn gọn, rõ ràng, viết trên một mặt giấy. Có thể gửi bản thảo qua đường bưu điện, gửi trực tiếp tại tòa soạn theo địa chỉ: Ban Báo Tết Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội; hoặc cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh, số 40 Phạm Ngọc Thạch; Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng, số 2 Trần Quý Cáp; Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ, số 41 Cách Mạng Tháng Tám; qua phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại các tỉnh, thành phố; hoặc fax: 043.8255593, gửi theo hộp thư điện tử: nhandancuoituan@gmail.com hoặc thuongtru@gmail.com. Ngoài bút danh, đề nghị các tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại (nếu có) để tòa soạn tiện liên hệ. Bài viết gửi Báo Nhân Dân xin không gửi cho các báo khác. Những bài không đăng, tòa soạn xin lưu lại bản thảo.

Thời hạn nhận bài chậm nhất ngày 25-12-2017. Bài gửi qua bưu điện không phải dán tem.

Ban Biên tập Báo Nhân Dân rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của đông đảo cộng tác viên và bạn đọc, với nhiều tác phẩm đặc sắc, có chất lượng cao, để ấn phẩm đặc biệt này thật sự là món quà văn hóa, tinh thần có ý nghĩa trong mỗi gia đình trong dịp Xuân Mậu Tuất - 2018.

BAN BIÊN TẬP BÁO NHÂN DÂN