Vấn nạn “con ông, cháu cha”

Thứ Bảy, 28-07-2018, 07:27
Tranh của họa sĩ LET.

Chục năm gần đây tình trạng “con ông, cháu cha” trong cơ quan Nhà nước đã trở thành vấn nạn, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào bộ máy công quyền. Có những cơ sở có tới 40% cán bộ công nhân viên là “con ông cháu cha”!!! Điều đáng nói là nhiều người trong số này lại là cán bộ yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu công việc, nhưng cũng không thể sa thải. Dù rất gian nan nhưng cũng phải đấu tranh, các họa sĩ biếm họa sẵn sàng đóng góp công sức vào cuộc chiến chống vấn nạn này.

Tranh của họa sĩ MAI SƠN.

Tranh của họa sĩ TÍN NHƯỢNG.

Tranh của họa sĩ DUY LIÊN.

LÝ TRỰC DŨNG