Máy xét nghiệm cũng bị... “thổi giá”

Thứ Bảy, 30-05-2020, 07:20
Tranh của họa sĩ: HÀ HUY CHƯƠNG

Quả thật không thể tin nổi! Trong đại dịch Covid-19, khi Chính phủ, các ngành, các cấp và toàn thể xã hội cố gắng chiến đấu để cô lập, loại trừ, chữa trị cho người nhiễm bệnh để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng xấu của dịch bệnh, nhằm bảo vệ tính mạng của người dân thì một số cán bộ thoái hóa, biến chất đã lợi dụng điều này nâng khống giá mỗi máy xét nghiệm hàng tỷ đồng để trục lợi. Những dấu hiệu sai trái đã lộ rõ. Phải xử lý nghiêm, đúng người đúng tội, bất kể là ai.

Tranh của họa sĩ DUY LIÊN

Tranh của họa sĩ LET

Tranh của họa sĩ TÍN NHƯỢNG

LÝ TRỰC DŨNG