Đầu năm xin giảm chúc nhau dzô… dzô… dzô…

Thứ Bảy, 30-01-2021, 14:28
Tranh của họa sĩ: HÀ HUY CHƯƠNG

Một trong những tệ nạn dai dẳng, đáng sợ nhất ở nước ta là rượu bia. Vài chục năm nay, đi đâu từ sáng đến tối người ta cũng thấy cảnh nhậu nhẹt hò hét dzô... dzô... dzô... Thậm chí có nơi cán bộ cơ sở: “Không uống không làm việc…?!”. Mời không uống: đánh! Uống say rồi: đánh! Còn say khi tham gia giao thông? Nhẹ thì đến nhà thương, nặng thì ra nghĩa địa... rồi tan nát cửa nhà.

Đầu năm chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc, giảm bia giảm rượu!

1_1-1611991882217.jpg
 Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG
1_2-1611991883234.jpg
Tranh của họa sĩ: ZĨN 
1_3-1611991882338.jpg
Tranh của họa sĩ: MAI SƠN 
1_4-1611991882397.jpg
Tranh của họa sĩ: DUY LIÊN
LÝ TRỰC DŨNG