Những điểm nhấn giàu ý nghĩa

Thứ Bảy, 23-01-2021, 11:26
Triển lãm tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin.

Cùng với các sự kiện, hoạt động chính trị, văn hóa nghệ thuật đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, tại Hà Nội, nhiều cuộc triển lãm quy mô lớn về Đảng, Bác Hồ đã và đang thu hút đông đảo người xem. Với hàng trăm hình ảnh, tài liệu, hiện vật quan trọng, được bài trí khoa học, công phu, mới mẻ, mỗi cuộc triển lãm đã chuyển tải những thông điệp ý nghĩa, khẳng định niềm tin sắt son của nhân dân Việt Nam với Đảng.

1 Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 18 đến 24-1, Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” là sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng, là dịp để công chúng được tiếp cận, tham quan những hình ảnh, tư liệu lịch sử đặc biệt giá trị.
 
 Hơn 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay được giới thiệu đến công chúng. Ông Nguyễn Đăng Chương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho hay, nhằm tạo ấn tượng và sức cuốn hút với du khách, những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tại đây đã được thiết kế, bài trí công phu, dưới hình thức mới mẻ, hiện đại. Không gian triển lãm được tổ chức với nội dung phong phú, trung tâm là triển lãm ảnh, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Triển lãm cũng tạo dấu ấn trưng bày với những hình ảnh đặc biệt về các kỳ Đại hội I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII của Đảng.
 
 Đặc biệt, triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” cũng tạo thêm nhiều điểm nhấn qua các khu trưng bày theo chuyên đề: “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”, “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam”, trưng bày tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam...
 
 2 “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” là trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức thực hiện. Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ngay từ buổi khai mạc đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan.
 
 TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, trưng bày chuyên đề gồm ba nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trưng bày góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.
 
 Đặc biệt, trong lần trưng bày này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại nhằm không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú, sinh động để thu hút khách tham quan. Nhiều sưu tập đặc biệt cũng được bài trí ấn tượng tại triển lãm như sưu tập sách, văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội; sưu tập tặng phẩm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; sưu tập tranh cổ động các kỳ Đại hội Đảng; Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ…
 
 Trưng bày sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 5.
 
 3 Giới thiệu 1.000 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày theo bốn nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến, kiến quốc; Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin”… là hoạt động ý nghĩa và thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.
 
 Cùng hàng trăm tư liệu sách, báo, triển lãm trưng bày một số hình ảnh, phim tài liệu giới thiệu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho dân tộc và cho sự nghiệp cách mạng nước nhà.
 
 Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam khẳng định, triển lãm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay.
 

Thanh Thanh