Từ quyết tâm tới hành động

Thứ Bảy, 25-08-2018, 12:12

Nhìn lại hơn năm năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, có thể nhận thấy một thực tế rất rõ ràng là: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp từ trên xuống dưới và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong cuộc chiến gian nan chống "giặc nội xâm" nguy hiểm này.

Chỉ trong thời gian không dài, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã hoạt động quyết liệt, bài bản, khoa học với quyết tâm rất cao để "điều trị" căn bệnh trầm kha tham nhũng. Với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai", hàng loạt cán bộ, đảng viên vi phạm, kể cả đương chức hay đã nghỉ hưu đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Riêng việc kỷ luật 56 cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý đã cho thấy quyết tâm nói đi đôi với làm của Ðảng, Nhà nước ta nhằm làm trong sạch bộ máy. Những kết quả ban đầu ấy đã giúp lấy lại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước trong tiến trình xây dựng chế độ minh bạch, công khai, dân chủ.

Ðể tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lên một bước mới thật sự hiệu quả và mang tính dài hạn, vấn đề mấu chốt chính là tạo ra liều thuốc đặc dụng để điều trị tận gốc căn bệnh nan y này. Cụ thể hơn, việc xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế đồng bộ sẽ mang tính quyết định để bất cứ ai cũng không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng. Một cơ chế minh bạch, khách quan, công tâm, dân chủ từ giáo dục, bồi dưỡng, lựa chọn, tuyển dụng, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc sử dụng cán bộ sẽ giúp hạn chế rất nhiều tình trạng tham nhũng bởi cán bộ chính là cái gốc của mọi công việc.

Ðánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 càng tăng thêm quyết tâm của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta trong thực hiện lời hứa nhân tưởng niệm 49 năm Ngày Bác Hồ trở về cõi vĩnh hằng. Sinh thời, ước nguyện lớn lao, cao cả nhất của Người là làm sao cho đất nước được độc lập, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Người ghét cay, ghét đắng thói tham nhũng, lãng phí. Nói chuyện nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 1952, Người căn dặn: "Tham ô và lãng phí đều do bệnh quan liêu mà ra. Vì vậy, từ nay, toàn thể đồng bào, toàn thể chiến sĩ, toàn thể cán bộ phải xem quan liêu, tham ô, lãng phí là những tội lỗi đối với Tổ quốc, đối với đồng bào".

Cả nước ta đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII. Học tập và làm theo Bác, chính là từ những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất cho dân, cho nước. Và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng là vì dân, vì nước.

THANH PHƯƠNG