Tinh thần chiến thắng

Thứ Bảy, 02-05-2020, 15:38

Cách đây vừa tròn 45 năm, vào 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Ðộc lập đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, cứu nước. Trong hành trình 30 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc ta kiên gan, bền chí, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, thu nhiều thắng lợi.

Vào năm 1954, với chiến dịch Ðiện Biên Phủ, dân tộc Việt Nam làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đặt dấu chấm hết cho sự đô hộ của thực dân Pháp ở Ðông Dương. 21 năm sau đó, nhân dân ta đã đánh thắng trong cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới do đế quốc Mỹ tiến hành. Từ đầu tháng 3-1975, quân và dân ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền nam, thực hiện các chiến dịch then chốt, quyết định, như Tây Nguyên, Huế - Ðà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong 55 ngày đêm tiến công và nổi dậy, quân và dân ta đập tan sự phản kháng của quân đội và chính quyền Sài Gòn, thu non sông về một mối.

Ðây là thắng lợi có giá trị vô cùng to lớn, thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam, kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, không chịu khuất phục trước mưu toan của mọi kẻ thù xâm lược, của “giặc ngoài, thù trong”. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng, quân và dân ta đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để biến khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc thành hiện thực.

Chiến thắng ngày 30-4-1975 đã không chỉ ghi mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thống nhất đất nước, độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Thành tựu vẻ vang và có ý nghĩa to lớn đó mãi là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

45 năm đã trôi qua. Trên hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, Việt Nam đạt thành quả quan trọng về nhiều phương diện: kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; đời sống người dân ngày càng được cải thiện; chính trị ổn định; độc lập và chủ quyền lãnh thổ được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng nâng cao… Những kết quả to lớn ấy có được là nhờ chúng ta biết phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong nhiều hoàn cảnh, kể cả những tình huống khó khăn nhất…

Có thể rõ điều này từ thử thách lớn ở phạm vi toàn cầu ngay trong thời bình hiện nay. Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xâm nhập hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm hơn 3,1 triệu người, cướp đi khoảng 217 nghìn sinh mạng. Trong khi nhiều nước phát triển với nền y học tiên tiến trên thế giới có số ca nhiễm và tử vong cao, thì tại Việt Nam, số ca tử vong là 0, số ca nhiễm được kiềm chế ở mức 270, trong đó 219 người được điều trị khỏi bệnh...

Có thể tự hào khẳng định Việt Nam đã kiểm soát thành công và đang trên đà đẩy lùi hoàn toàn dịch Covid-19, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Thành tựu ấy có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ðảng, Nhà nước với chủ trương xuyên suốt “chống dịch như chống giặc”, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của toàn dân. Thành tựu ấy, nhìn vào bề dày truyền thống, có được là nhờ ý chí quyết thắng, nhờ vào sức mạnh hòa hợp và đoàn kết được tích tụ, bồi đắp trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước, trong đó không thể không nhắc tới vai trò, tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) đi đến thống nhất vào ngày 30-4-1975.

Tinh thần chiến thắng 30-4, tinh thần chiến thắng đại dịch Covid-19 tiếp tục cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy nguồn lực của toàn xã hội để vượt qua thách thức, bảo đảm an sinh, phục hồi nền kinh tế đang chịu tác động nặng nề của đại dịch.

HOÀNG VŨ