Quyết tâm và quyết liệt

Thứ Bảy, 12-05-2018, 08:41

Sự kiện chính trị được cả xã hội quan tâm trong những ngày qua là Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII bàn nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, trong đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới thu hút sự chú ý của nhiều người bởi đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định tới sự thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ðánh giá tổng kết công tác cán bộ qua 20 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" cho chúng ta nhiều bài học quý.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, nhìn lại những mặt chưa làm được, điều khiến chúng ta băn khoăn, day dứt, chính là việc đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ. Chính một bộ phận không nhỏ cán bộ ngày càng tha hóa, biến chất này gây nên tình trạng tham nhũng, quan liêu, lợi dụng cơ chế để vơ vét tiền của của nhân dân, Nhà nước phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, dòng họ. Nguy hiểm hơn, bộ phận không nhỏ ấy lại được tiếp tay, "chống lưng" như vết dầu loang ngày càng lan rộng, gây nhũng nhiễu ở nhiều địa phương và tới cả các cơ quan ở trung ương, làm quần chúng, đảng viên bất bình. Những cán bộ tha hóa, biến chất ấy đã phá vỡ mọi quy trình trong công tác cán bộ, vô hiệu hóa các quy định, kỷ luật của Ðảng. Hệ quả là những "con sâu" trong bộ máy ấy đã làm đảo lộn các giá trị, làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước, ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ.

Bàn về công tác cán bộ, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trong bài viết "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đăng đúng dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Ðảng, Bác Hồ đã căn dặn: "Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Ðảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết". Ðối chiếu với việc lựa chọn, sử dụng cán bộ đủ đức, đủ tài cho công việc hiện nay, thì việc cán bộ có đạo đức đóng vai trò quyết định bởi người cán bộ có đạo đức sẽ luôn ý thức được những việc nào có lợi cho dân, cho nước thì kiên quyết làm, việc nào có hại cho dân, cho nước thì kiên quyết tránh.

Với tinh thần của người cán bộ, đảng viên, những người mà "giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục", chúng ta kỳ vọng hội nghị lần này sẽ có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để những quy định, nghị quyết của Ðảng về công tác cán bộ kết tinh công sức, trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân ban hành thời gian qua không phát huy hiệu quả trên giấy mà được triển khai bằng những công việc cụ thể, thật sự trở thành động lực của phát triển.

THANH PHƯƠNG