Một năm nhiều thành tựu

Thứ Bảy, 29-12-2018, 14:29

Những tờ lịch cuối cùng của năm 2018 đang được bóc. Nhìn lại một năm sắp qua đi, chúng ta vui mừng và phấn khởi xiết bao khi đất nước gặt hái rất nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc.

Vào những ngày cuối năm vẫn liên tiếp những tin vui dồn dập. Việt Nam lần đầu trúng cử thành viên Ủy ban Luật Thương mại quốc tế Liên hợp quốc (UNCITRAL), Ðội tuyển bóng đá quốc gia đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi, đánh dấu một năm hoàn hảo của bóng đá nước nhà; nước ta lần đầu đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế; tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước vượt mốc 460 tỷ USD, giúp cho tốc độ tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 6,9% đến 7%, là năm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm trở lại đây, v.v.

Trong năm, quyết tâm rất cao của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cụ thể hóa qua nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng thu được nhiều kết quả. Hàng loạt cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh dù ở bất kỳ cấp nào đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, giúp nhân dân thêm tin tưởng vào quyết tâm đấu tranh đến cùng chống “giặc nội xâm”. Quyết tâm hành động vì dân, vì nước và tinh thần quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã thổi bùng ngọn lửa, khát vọng dựng xây đất nước ngày càng phồn vinh. Thế và lực ngày càng vững chắc, tạo cơ sở để nước ta có thêm điều kiện và vị thế mở rộng quan hệ đối ngoại trên cơ sở Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Có được những kết quả đáng tự hào ấy, là nhờ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng nhất trí khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để xây dựng đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Trong niềm vui chung ấy, chúng ta vẫn không khỏi băn khoăn, lo lắng khi nền kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa bền vững. Những nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ mà Ðảng ta chỉ ra tại các kỳ đại hội gần đây vẫn chưa được hoàn toàn ngăn chặn, đẩy lùi. Chênh lệch về trình độ phát triển và mức thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn chưa được kéo giảm. Những nét văn hóa, giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp đang có nguy cơ bị mai một trước ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa nhanh chóng. Trong khi đó, sự chống phá của các thế lực thù địch, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục có nguy cơ gây mất ổn định, ảnh hưởng tới công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vui mừng với những thành tựu đạt được, phân tích những hạn chế, bất cập rút ra kinh nghiệm, nhận thức rõ trách nhiệm với lịch sử và các thế hệ tương lai là bài học quý và động lực giúp chúng ta vạch ra đường lối phát triển đúng đắn, khoa học, phù hợp thực tiễn. Góp phần sớm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, để tự hào sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Thanh Phương