Việt Nam tích cực hướng tới công nhận văn bằng giáo dục đại học quốc tế

Thứ Ba, 28-03-2017, 03:57
(Ảnh minh họa: T.H)

NDĐT- Việc công nhận văn bằng và học thuật giáo dục đại học giữa các quốc gia đang ngày càng được người học, các tổ chức giáo dục quan tâm. Tại Việt Nam, số lượng văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam hiện nay là rất lớn và nhu cầu vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tính đến tháng 10-2016, đang có khoảng 130.000 công dân Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Từ năm 2000 tới tháng 10-2016, có 485 chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đã và đang thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam (96,7% số lượng chương trình liên kết đào tạo cấp bằng của nước ngoài). Ngoài ra, còn có một số cơ sở giáo dục nước ngoài đặt chi nhánh (campus) tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có sự gia tăng nhanh chóng các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục xuyên biên giới, đặc biệt là hình thức đào tạo trực tuyến (online education).

Bộ GD-ĐT nhận định, số lượng văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam hiện là rất lớn và vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Tại hội thảo quốc gia Công nhận văn bằng giáo dục đại học tại Hà Nội do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 28-3 tại Hà Nội đã đặt ra những vấn đề về công nhận tương đương văn bằng và học thuật giáo dục đại học giữa các quốc gia - lĩnh vực còn nhiều thách thức do sự đa dạng về phương thức học tập, sự khác biệt giữa các hệ thống giáo dục đại học, Khung trình độ quốc gia, Khung bảo đảm chất lượng giáo dục ở mỗi quốc còn nhiều khác biệt.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, đại biểu quốc tế. Các chuyên gia từ Ủy ban Giáo dục UNESCO Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chuyên gia từ Ban thư ký Tổ chức Bộ trưởng giáo dục Đông Nam Á, chuyên gia từ Australia, Trung Quốc đã có tham luận tại hội thảo.

PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết: Các chuyên gia đã chia sẻ để giúp hiểu rõ hơn tầm quan trọng , vai trò của Công ước về Công nhận văn bằng giáo dục đại học khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Công ước Tokyo 2011). Những kinh nghiệm thực tế từ các nước đi trước sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình phê duyệt và thực hiện công ước này.

Hội thảo hướng đến 5 mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức và hiểu biết của xã hội về công nhận văn bằng giáo dục đại học, nhất là đối với các cơ sở giáo dục đại học trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nâng cao hiểu biết về vai trò và tầm quan trọng của công ước công nhận văn bằng giáo dục đại học của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Việc phê chuẩn sẽ giúp việc công nhận văn bằng ở Việt Nam đi vào nề nếp theo những quy định chung mang chuẩn quốc tế; Làm rõ mối liên hệ giữa công nhận văn bằng, bảo đảm chất lượng và Khung trình độ quốc gia, cũng như phân tích tác động đối với việc dịch chuyển sinh viên, người lao động giữa các quốc gia; Sự cần thiết của Trung tâm thông tin về công nhận văn bằng giáo dục đại học. Trung tâm sẽ giúp minh bạch thông tin về hệ thống giáo dục, danh sách các cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo có uy tín, bảo đảm chất lượng và được công nhận ở nước ngoài, cũng như truy cập các thông tin về cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, hướng tới bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người học đối với những chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài; Giúp các cơ sở giáo dục đại học tham gia sâu hơn vào hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học thuật và công nhận văn bằng giáo dục đại học.

Tổ chức UNESCO đã đi tiên phong và là đầu mối để hỗ trợ 6 khu vực trên thế giới ban hành Công ước về công nhận văn bằng giáo dục đại học ở từng khu vực; và UNESCO mong muốn sẽ sớm tiến tới Công ước công nhận văn bằng giáo dục đại học toàn cầu nhằm đẩy mạnh công nhận học thuật và văn bằng giáo dục đại học giữa các quốc gia.

Việt Nam đã ký kết Công ước công nhận văn bằng giáo dục đại học tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Bangkok vào tháng 12-1983 (Công ước Bangkok 1983). Tháng 11-2011, các thành viên đã thông qua Công ước sửa đổi, bổ sung tại Tokyo (Công ước Tokyo 2011). Sau đó, UNESCO Khu vực đã tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức, năng lực và hỗ trợ các quốc gia trong đó có Việt Nam sớm phê chuẩn và thực hiện Công ước Tokyo 2011.

LÊ HÀ