Từ nhà trường... đến xã hội

Ưu tiên xây dựng trường mầm non trong khu công nghiệp

Thứ Ba, 24-11-2020, 01:13

Tại hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non (GDMN) mới đây, Vụ trưởng GDMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Bá Minh chia sẻ: Cả nước hiện có 6.420 cơ sở GDMN ở những địa bàn có khu công nghiệp (KCN); chăm sóc và giáo dục cho hơn 296 nghìn trẻ em có cha, mẹ là công nhân, người lao động phổ thông tại các KCN. 

Tuy nhiên, hệ thống trường mầm non công lập ở những địa bàn có KCN mới chỉ đáp ứng được việc chăm sóc cho 44,4% số trẻ, còn lại 55,6% số trẻ được chăm sóc giáo dục tại các nhóm/lớp độc lập tư thục.

Thực tế hiện nay, các cơ sở GDMN ở các KCN chưa đáp ứng được nhu cầu gửi con của người lao động, bởi hầu hết số trường mầm non ngoài công lập được đầu tư với quy mô nhỏ lẻ, thiếu ổn định, mang tính tự phát. Việc tìm quỹ đất để xây dựng trường mầm non hoặc cho phép thành lập trường mầm non tại các khu đô thị, khu dân cư, KCN theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non luôn là trở ngại lớn. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên mầm non tư thục luôn thiếu và không ổn định. 

Theo các chuyên gia giáo dục, các địa phương cần tiếp tục giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở khu vực có KCN, khu chế xuất; ưu tiên quy hoạch quỹ đất để xã hội hóa, khuyến khích kêu gọi cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cho GDMN, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường mầm non. Bên cạnh đó, tăng cường công tác dự báo quy mô phát triển, quy hoạch đất dành cho giáo dục để kịp thời đáp ứng được nhu cầu gửi con của công nhân. Có như vậy mới bảo đảm an sinh xã hội, công nhân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

THÚY QUỲNH