Đẩy mạnh học từ xa nếu học sinh phải tiếp tục nghỉ học

Thứ Tư, 01-04-2020, 18:02
Chương trình dạy học trên truyền hình do Sở GD-ĐT Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình-Hà Nội phối hợp thực hiện

NDĐT- Trong tình huống học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh dạy học qua internet, trên truyền hình. Nội dung các bài giảng để dạy từ xa này sẽ xây dựng căn cứ trên hướng dẫn tinh giản chương trình của học kỳ II do Bộ vừa ban hành.

Trao đổi về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các cấp học phổ thông do Bộ GD-ĐT vừa ban hành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học Nguyễn Xuân Thành cho biết: Hướng dẫn điều chỉnh của Bộ là đã giảm kịch khung trong điều kiện có thể và không thể tinh giản được nữa, khi nguyên tắc là phải bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng tối thiểu của chương trình.

Những nội dung kiến thức không dạy, không làm, không thực hiện được đề cập trong hướng dẫn là những nội dung thực hành, thí nghiệm mà học sinh không có điều kiện đến trường thực hiện; những nội dung bài học mang tính luyện tập nâng cao mà kỹ năng của các bài đó có thể hình thành ở các bài học khác; những nội dung mang tính mở rộng, vận dụng vào thực tiễn… được hướng dẫn không dạy hoặc không thực hiện trong học kỳ II năm học này.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các sở GD-ĐT điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kì II năm học 2019-2020, bảo đảm hoàn thành chương trình cấp THCS, THPT phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục.

“Các cơ sở giáo dục ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy các môn học bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy các môn tự chọn một cách phù hợp; tăng cường các hình thức dạy học từ xa như dạy học qua internet và trên truyền hình. Thời gian đầu của năm học 2020-2021 hoặc vào những thời điểm thích hợp trong năm học theo chương trình của từng môn học, kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của các trường cần tính toán thời gian ôn tập, bổ sung nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện chương trình của năm học mới” - ông Nguyễn Xuân Thành nói.

Trong tình huống học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học, Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thành nói rằng căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các cơ sở giáo dục sẽ phải đẩy mạnh dạy học từ xa qua internet, trên truyền hình nội dung chương trình của học kỳ II. Các bài giảng để dạy qua internet, dạy trên truyền hình sẽ căn cứ vào hướng dẫn tinh giản của Bộ GD-ĐT để xây dựng. Khi xây dựng hướng dẫn tinh giản các nội dung môn học, Bộ GD-ĐT đã tính toán về thời lượng nội dung kiến thức giảm tải làm sao để bảo đảm thực hiện được trong khoảng thời gian còn lại của chương trình; bao gồm cả phần học từ xa (học trực tuyến, học trên truyền hình) và phần tiếp tục học khi học sinh được quay trở lại trường.

Ông Nguyễn Xuân Thành cũng thông tin thêm về đề thi tham khảo cho Kỳ thi THPT quốc gia 2020. Theo ông, căn cứ hướng dẫn điều chỉnh chương trình từng môn học của cấp THPT, hiện nay, Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề tham khảo của Kỳ thi THPT quốc gia để sớm công bố cho học sinh lớp 12 và các trường tổ chức dạy học, ôn tập. “Tinh thần là đề thi tham khảo và đề thi chính thức đều phải bám sát vào nội dung chương trình giáo dục đã được tinh giản. Việc đánh giá kết quả học tập, thi cuối năm, thi vào lớp 10 tại các địa phương cũng phải căn cứ vào chương trình giáo dục đã được tinh giản” - ông Thành nói.

Chương trình Ngữ văn lớp 12 tinh giản nhiều nội dung về các tác phẩm văn học

Tinh giản chín môn ở tiểu học, nhưng không để học sinh hổng “cơ bản”

Bộ GD-ĐT tinh giản môn học với nhiều chỗ “Không dạy”, “Khuyến khích học sinh tự đọc”

HOA LÊ