“9 không” cho học sinh, sinh viên trong mùa dịch

Thứ Ba, 28-04-2020, 15:12
GS,TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

NDĐT- GS,TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, chuyên gia tâm lý học, chia sẻ 9 điều học sinh không nên làm trong mùa dịch Covid-19. Đây là một nội dung được thực hiện trong chương trình “Đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong mùa Covid-19” do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thực hiện.

THANH XUÂN - HOÀNG LINH