Xếp hạng thêm sáu di tích quốc gia

Thứ Năm, 17-12-2015, 05:01
Di tích miếu Trúc Lâm ở Vĩnh Phúc vừa được công nhận là Di tích Quốc gia.

NDĐT- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9-12 đã ban hành sáu quyết định số 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với sáu di tích thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Hải Phòng.

Trong sáu di tích được xếp hạng lần này có ba di tích nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Sùng Khánh, thuộc xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch; Di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Trúc Lâm, thuộc thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phương Viên, thuộc thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát Thành phố Hải Phòng.

Ba di tích còn lại gồm: Di tích lịch sử Chùa Hoằng Phúc, thuộc xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Danh lam thắng cảnh hang động Khó Chua La, thuộc xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát Thành phố, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

H.THU