Phản hồi từ bài viết “Một di tích lịch sử quốc gia ở Vĩnh Phúc xuống cấp nghiêm trọng”

Thứ Tư, 23-12-2020, 12:35
Đình Đại Phúc bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 15-12, Báo Nhân Dân điện tử đăng bài viết “Một di tích lịch sử quốc gia ở Vĩnh Phúc xuống cấp nghiêm trọng”, phản ánh tình trạng di tích lịch sử quốc gia đình Đại Phúc, thôn Đại Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ trở thành phế tích nếu không kịp thời tu bổ.

Sau khi bài viết đăng, ngày 18-12, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản số 9562/UBND - VX3 thông tin, đồng chí Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan, giải quyết phản ánh của Báo Nhân Dân điện tử.

Ngoài ra, theo công văn này, Di tích lịch sử quốc gia đình Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã được đưa vào danh mục tu bổ, tôn tạo năm 2024, theo Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23-10-2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025.

Đình Đại Phúc là Di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận năm 1992. Đình nằm ở thôn Đại Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Đình được xây dựng năm 1847, thờ vua Lý Nam Đế (Lý Bí, Lý Bôn).

 Theo người dân trong làng kể lại, do chiến tranh tàn phá và trải qua thời gian hiện  đình chỉ còn một tòa hậu cung, phần đình còn lại hiện nay chủ yếu của thời Nguyễn. Đình được tu bổ cách nay đã gần… 90 năm, vào năm 1933 chủ yếu là xây gạch chung quanh.

Một di tích lịch sử quốc gia ở Vĩnh Phúc xuống cấp nghiêm trọng

TIẾN DŨNG