Người dân hiến tặng hơn một nghìn hiện vật quý cho Bảo tàng Hà Nội

Thứ Tư, 12-09-2018, 20:56

NDĐT- Bảo tàng Hà Nội vừa tiếp nhận 1.017 hiện vật, tư liệu quý để bổ sung cho công tác trưng bày. Toàn bộ số hiện vật này do các tổ chức, cá nhân hiến tặng.

Chiều 12-9, Bảo tàng Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng để bổ sung vào kho hiện vật, tư liệu phục vụ cho công tác trưng bày.

Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Hà Nội đã tiếp nhận 1.017 hiện vật, tư liệu do 38 cá nhân, tổ chức hiến tặng. Nhóm hiện vật sưu tầm chủ yếu là những hiện vật liên quan đến văn hóa tín ngưỡng, cuộc sống của người Hà Nội đầu thế kỷ 20, hiện vật thời kỳ kháng chiến và thời kỳ bao cấp. Các hiện vật về làng nghề, phố nghề cũng được nhiều tổ chức, cá nhân hiến tặng. Những hiện vật này rất có giá trị cho phần trưng bày về những nghề truyền thống của Thăng Long- Hà Nội xưa.

Đánh giá về những hiện vật được hiến tặng, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết: "Toàn bộ những hiện vật, tư liệu mà Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận được trong đợt này có giá trị văn hóa, tinh thần, minh chứng cho sự phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Điều đáng quý là trong đó có những cổ vật, hiện vật mà các tổ chức, cá nhân đã cẩn thận gìn giữ qua nhiều thế hệ, trong nhiều năm qua. Khi trao tặng bảo tàng, các bác, các anh, các chị đều rất lưu luyến, nhưng vì mục đích để công chúng hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, đời sống... Thủ đô qua các thời kỳ nên mọi người đã hiến tặng. Cùng với những tư liệu, hiện vật sưu tầm được, nguồn tư liệu, hiện vật có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Bảo tàng Hà Nội".

Vinh danh các tổ chức, cá nhân trao tặng hiện vật, tư liệu cho Bảo tàng Hà Nội

Nhóm hiện vật sưu tầm chủ yếu là những hiện vật liên quan đến văn hóa tín ngưỡng, cuộc sống của người Hà Nội đầu thế kỷ 20, hiện vật thời kỳ kháng chiến và bao cấp. Ngoài ra, hiện vật về làng nghề, phố nghề cũng được tập trung triển khai sưu tầm, đặc biệt là những nghề truyền thống của Thăng Long – Hà Nội xưa. Nổi bật trong đó có thể kể đến những hiện vật liên quan đến tục ăn trầu, thể hiện một nét văn hóa cổ đang mai một; bộ đồ Hầu đồng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, trong đó có những bộ quần áo, đạo cụ hầu đồng có tuổi đời hàng trăm năm; bộ dụng cụ làm bạc gồm có Bàn thợ và các dụng cụ đi kèm; bộ bàn chế tác và bộ đồ nghề đậu bạc - nghề thủ công truyền thống đặc sắc của Hà Nội... Những hiện vật, tài liệu này sẽ được Bảo tàng Hà Nội bảo quản và tiến hành trưng bày trong thời gian tới.

Cũng trong chiều 12-9, Bảo tàng Hà Nội đã phát động các tổ chức, cá nhân trên cả nước, cũng như bạn bè quốc tế tiếp tục hiến tặng hiện vật, tư liệu để các phần trưng bày của Bảo tàng Hà Nội thêm phong phú.

GIANG NAM