Lễ hội cầu ngư Phú Yên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ Tư, 23-11-2016, 05:56
Biểu diễn hát bá trạo trong Lễ hội cầu ngư.

NDĐT- Sáng 23-11, tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội cầu ngư.

Lễ hội cầu ngư là sinh hoạt văn hóa mang đậm yếu tố tâm linh của người dân ven biển gắn liền với tín ngưỡng thờ cá Ông, Nam hải đại vương chi thần, vị thần che chở, giúp ngư dân tự tin trên biển.

Ở Phú Yên, Lễ hội cầu ngư thường được tổ chức từ tháng ba đến tháng 8 âm lịch hằng năm, với các nghi thức cúng tế, hát tuồng và trò chơi dân gian. Lễ hội gồm hành văn, hành nghi, chánh tế, bồi tế, đông hiến, tây hiến, hương đăng, bốn học trò lễ, tả chinh, hữu cổ. Đây là lễ hội mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, giúp ngư dân vượt qua các thách thức, hiểm nguy…, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho cư dân ven biển; là hình thái sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc biệt với nhiều loại hình nghệ thuật đã ra đời và được giữ gìn đến ngày nay.


Trao Bằng xếp hạng Di tích phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội cầu ngư.

Đến nay, Phú Yên có ba di sản văn hóa phi vật thể được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Lễ hội cầu ngư, bài chòi và diễn tấu trống đôi, cồng ba, chiêng năm. Ngoài ra, tỉnh còn có 20 di sản văn hóa, danh thắng, kiến trúc cũng được xếp hạng cấp quốc gia.

TRÌNH KẾ