Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 320

Thứ Ba, 07-07-2020, 01:37

Ngày 6-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 320 (1700 - 2020) tại đền thờ Ngài ở Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, quận 9, TP Hồ Chí Minh. 

Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là người có công lớn trong việc mở rộng bờ cõi, biên cương; lập nên bộ máy hành chính để cai quản các vùng đất mới; có nhiều chính sách về ruộng đất, chiêu dụng nhân dân khai phá vùng đất Nam Bộ trù phú, thiên nhiên ưu đãi để lại cho hậu thế.

Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần trung quân, ái quốc, hết lòng vì nước, vì dân, góp phần xác định chủ quyền, giữ vững lãnh thổ Việt Nam, tiếp tục khẳng định sự hiện diện và trường tồn của người Việt ở vùng đất phương nam.

PV