Xem xét lại việc xử lý sai phạm tại huyện Kiên Hải

Thứ Hai, 18-05-2020, 16:06
Một khu đất đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp phép cho san lấp mặt bằng nhưng UBKT Huyện ủy Kiên Hải vẫn đổ lỗi cho ông Thắng.

NDĐT - Thời gian gần đây, Nhân Dân điện tử đã nhận được đơn thư của một số đảng viên phản ánh Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, Tổ xem xét khiếu nại của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) thiếu công tâm trong việc kiểm tra, xem xét giải quyết khiếu nại và kỷ luật đảng viên sai phạm.

Ngày 23-3 vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang có Thông báo số 421 kết luận kiểm tra Thông báo số 68-TB/UBKTHU, ngày 19-6-2019 của UBKT Huyện ủy Kiên Hải - “Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Công thương và cá nhân đồng chí Trần Thanh Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng - Tài nguyên và Môi trường (KTHT-TNMT) huyện Kiên Hải”.

Theo Thông báo số 421 của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, đoàn kiểm tra của UBKT Huyện ủy, tổ xem xét khiếu nại của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải đã có một số khuyết điểm về quy trình thủ tục; xác minh, thẩm định hồ sơ, đánh giá chứng cứ chưa chặt chẽ; quy trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm không đúng nội dung, đối tượng quy định. Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ, tổ xem xét khiếu nại của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Kiên Hải.

Hai năm, ba kết luận

Để bạn đọc nắm rõ, phóng viên xin tóm lược lại diễn biến vụ việc như sau: Ngày 31-7-2018, UBKT Huyện ủy Kiên Hải ban hành Quyết định số 37 Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Công thương và cá nhân đồng chí Trần Thanh Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KTHT-TNMT huyện Kiên Hải. Đến ngày 27-8-2018, UBKT Huyện ủy Kiên Hải ban hành Quyết định số 40 bổ sung thành viên của đoàn kiểm tra.

Ngày 27-9-2018, UBKT Huyện ủy Kiên Hải có Quyết định số 45 gia hạn thời gian kiểm tra thêm 45 ngày. Đến ngày 30-11-2018, UBKT Huyện ủy Kiên Hải có Quyết định số 47 gia hạn thời gian kiểm tra thêm 30 ngày. Và đến ngày 15-1-2019, UBKT Huyện ủy Kiên Hải ban hành Thông báo số 56 “Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Công thương và đồng chí Trần Thanh Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KTHT-TNMT huyện Kiên Hải”.

Ngày 22-1-2019, ông Trần Thanh Thắng - người bị kiểm tra, có đơn khiếu nại Thông báo số 56 của UBKT Huyện ủy Kiên Hải gửi đến đồng chí Bí thư Huyện ủy Kiên Hải, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kèm theo báo cáo giải trình dài 22 trang.

Ngày 12-2-2019, Huyện ủy Kiên Hải ban hành Công văn số 717 tạm ngưng thực hiện Thông báo số 56. Trong ngày, Huyện ủy Kiên Hải ban hành Quyết định số 1308 thành lập Tổ xem xét khiếu nại Thông báo số 56.

Ngày 23-4-2019, Huyện ủy Kiên Hải ban hành Quyết định số 1346 gia hạn thời gian xem xét khiếu nại Thông báo số 56. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải không ra Thông báo kết luận vụ việc mà lại ban hành công văn yêu cầu UBKT Huyện ủy Kiên Hải điều chỉnh Thông báo số 56.

Theo UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, “Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành giải quyết khiếu nại theo quy định nhưng không ban hành thông báo kết luận mà ban hành công văn yêu cầu điều chỉnh thông báo kết luận của UBKT Huyện ủy là không đúng quy định về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng”.

Mặc dù không đúng quy định nhưng ngày 16-9-2019, UBKT Huyện ủy Kiên Hải đã ra Thông báo số 68 điều chỉnh Thông báo số 56 với nhiều nội dung thay đổi.

Ngày 19-9-2019, ông Trần Thanh Thắng tiếp tục làm đơn khiếu nại đối với Thông báo số 68 điều chỉnh Thông báo số 56 của UBKT Huyện ủy Kiên Hải. Ngày 14-11-2019, Tỉnh ủy Kiên Giang có văn bản số 964 giải quyết khiếu nại của đảng viên gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải và UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ngày 25-3, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, Hồ Minh Tuấn đã ký Thông báo kết số 421 kết luận kiểm tra Thông báo số 68 của UBKT Huyện ủy Kiên Hải.

Huyện nặng, tỉnh nhẹ

Để làm rõ những vi phạm của đối tượng bị kiểm tra và sự công tâm của cơ quan kiểm tra, chúng tôi đã xem xét, đối chiếu và so sánh giữa hai bản thông báo kết luận số 421 của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang và 68 UBKT Huyện ủy Kiên Hải.

Trong Thông báo số 421 của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ rõ các nội dung mà Thông báo số 68 của UBKT Huyện ủy Kiên Hải kết luận đối với ông Trần Thanh Thắng là “có cơ sở”. Đồng thời, Thông báo số 421 cũng chỉ ra và bác bỏ rất nhiều nội dung mà Thông báo số 68 kết luận đối với ông Trần Thanh Thắng “không có cơ sở”.

Cụ thể, Thông báo số 68 kết luận, ông Thắng chấp hành sự phân công, luân chuyển của tổ chức chưa tốt; cho thuê đất không qua đấu giá; cho nợ thuế ba trường hợp không đúng; vấn đề quy hoạch sử dụng đất 2015-2020 và kế hoạch sử dụng đất 2018; không nêu mục đích thuê đất sử dụng vào việc gì; vị trí thuê đất nhưng không có đất... Những nội dung này, Thông báo số 421 kết luận, “không có cơ sở”.

Một số nội dung Thông báo số 68 kết luận ông Thắng có sai phạm bằng những câu từ chung chung, nhưng Thông báo số 421 không đề cập đến do không xác định được rõ ràng nội dung vi phạm cụ thể hoặc có vi phạm nhưng đối tượng đã khắc phục sửa chữa. Bên cạnh đó, có một số nội dung Thông báo số 68 kết luận ông Thắng sai phạm, tuy nhiên, Thông báo số 421 đã chỉ ra “trách nhiệm của người khác”.

Đáng lưu ý, trong Thông báo số 68 kết luận: “Những khuyết điểm sai phạm của đồng chí Trần Thanh Thắng là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản, đất đai và tiền của nhà nước, gây dự luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan; vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2007, 2012; vi phạm Điều 9, Điều 15 Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Sai phạm của đồng chí (Trần Thanh Thắng - PV) phải kiểm điểm theo quy trình và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc”.

Còn Thông báo số 421 kết luận: Ông Trần Thanh Thắng có những sai phạm, như: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế, thiếu kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện cấp năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bốn hộ dân khi đất đã được UBND tỉnh cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển và bảo vệ biên giới; cho thuê đất thương mại - dịch vụ (hai trường hợp), chuyển mục đích sử dụng đất (hai trường hợp), hoán đổi vị trí đất (một trường hợp) không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

Ông Thắng có sai phạm về tài chính, như: chỉ đạo quyết toán tiền điện thoại hằng tháng cho cá nhân số tiền 19,55 triệu đồng; để ngoài sổ sách kế toán 100 triệu đồng (do Công ty PUSCO nộp bảo dưỡng lộ, tiền chưa sử dụng); không thực hiện công khai tài chính theo quy định, thiếu kiểm tra để cấp dưới nhận tiền hoa hồng ba triệu đồng (dự án hợp đồng phát quang lộ quanh đảo Hòn Tre, năm 2017).

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kết luận, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải chỉ đạo kiểm điểm theo quy trình và có hình thức kỷ luật phù hợp đối với ông Trần Thanh Thắng, ông Nguyễn Thanh Phát, ông Lê Văn Thảo (cán bộ Phòng KTHT-TNMT huyện Kiên Hải) và ông Nguyễn Thành Nhân (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Kiên Hải). Tất cả những cá nhân còn lại có liên quan, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ yêu cầu tổ chức đảng kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Sau khi có Thông báo số 421, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm điểm, kỷ luật đảng viên vi phạm. Ngày 28-4, Huyện ủy Kiên Hải đã ra Quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Thanh Thắng với hình thức Cách tất cả các chức vụ trong Đảng. UBKT Huyện ủy Kiên Hải ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thanh Phát, đảng viên, Phó Trưởng phòng KTHT-TNMT huyện Kiên Hải với hình thức Cảnh cáo.

Làm việc với phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Trần Thanh Thắng cho biết, căn cứ nội dung sai phạm và hình thức kỷ luật của Huyện ủy Kiên Hải đối với ông và ông Nguyễn Thanh Phát là quá nặng, chưa phù hợp các quy định và hướng dẫn về thi hành kỷ luật trong đảng. “Tôi sẽ tiếp tục có đơn khiếu nại gửi Tỉnh ủy và tổ chức đảng cao hơn về hình thức kỷ luật của Huyện ủy Kiên Hải áp đối với tôi trong vụ việc này”, ông Thắng nói.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Phát cũng đã có đơn gửi UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang khiếu nại UBKT Huyện ủy Kiên Hải ra quyết định thi hành kỷ luật ông chưa đúng với quy định của Đảng.

Kiên Hải là một trong hai huyện đảo của tỉnh Kiên Giang, được hình thành từ nhiều đảo, với bốn đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã có quyết định điều động cùng lúc đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải về làm Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang và đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải về làm Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã quyết định điều động hai nhân sự mới ra giữ chức Bí thư và Phó Bí thư (để HĐND bầu chức Chủ tịch UBND) Huyện ủy Kiên Hải nhiệm kỳ 2015-2020.

Con đường dẫn lên đất của ông Trần Trọng Thu xây dựng trái phép nhưng chính quyền nơi đây bất lực, vì chủ đất là họ hàng với lãnh đạo huyện.

Bài, ảnh: VIỆT TIẾN