Triển lãm chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Thứ Sáu, 22-01-2021, 15:15
Cắt băng khai mạc triển lãm.

Ngày 22-1, tại Hà Nội, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021).

Đến dự buổi khai mạc triển lãm có tiến sĩ Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện, cơ quan nghiên cứu Trung ương về xây dựng Đảng.

Triển lãm chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” trưng bày 118 bức ảnh và tư liệu tiêu biểu, được bố cục làm ba phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội -0
Đại biểu và nhân dân xem triển lãm. 

Tại triển lãm có trình chiếu thước phim tư liệu “75 năm vinh quang Việt Nam”, khái quát công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng; khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được.

Triển lãm góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như 12 kỳ Đại hội Đảng với những thành tựu, thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tin, ảnh: HÀ HỒNG HÀ