Tránh bệnh chủ quan

Thứ Năm, 09-04-2020, 03:57

Cuối tuần, bác bí thư chi bộ thôn sang tìm tôi với khuôn mặt buồn rầu:

- Đảng ủy xã vừa kiểm tra kết quả bầu cử của chi bộ thôn ta và phê bình cả tập thể cấp ủy, bí thư chi bộ, cá nhân đảng viên.

- Lý do phê bình là gì ạ?

- Hôm trước, trong đại hội chi bộ thôn, một đồng chí cấp ủy viên khóa cũ không có trong danh sách bầu do cấp ủy đề cử nhưng ra đại hội được đảng viên giới thiệu tái cử. Thấy có đại biểu giới thiệu, Đoàn chủ tịch bổ sung ngay vào danh sách bầu. Như vậy là sai quy chế bầu cử. May là đồng chí đó không trúng cấp ủy viên khóa mới, chứ nếu trúng thì chưa biết sẽ xử lý ra sao.

- Đúng rồi, theo quy chế bầu cử thì đồng chí này không được nhận đề cử. Sao lại để xảy ra sai quy chế vậy bác?

- Do bệnh chủ quan anh à. Tôi là đảng viên lâu năm, từng tham gia nhiều đại hội đảng cấp cơ sở cho nên nghĩ là đã nắm rõ rồi, không cần đọc, tìm hiểu quy chế bầu cử nữa, nhưng hóa ra nó có những tình huống mà mình vẫn chưa nắm rõ, và bầu cử tại đại hội lần này lại rơi đúng vào tình huống đó. Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng nêu rõ: Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy. Một số đồng chí đảng viên dù có nghiên cứu nhưng lại hiểu phiến diện, cho rằng quy chế này chỉ dành cho đại hội cấp đảng bộ còn đối với chi bộ thì không cần. Trong khi đó quy chế được áp dụng từ cấp chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương.

- Thưa bác, Đảng ủy xã mình phê bình là đúng. Đây là bài học đối với chi bộ và chi ủy sau này, bất cứ việc gì cũng không nên chủ quan, quá trình chuẩn bị đại hội cần tìm hiểu kỹ các quy định liên quan, đồng thời lường trước các tình huống để có sự chủ động, xử lý chính xác. Mới đây, ngày 20-3-2020, Ban Chấp hành Trung ương đã có Hướng dẫn số 03-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có nhiều điểm mới cần phải biết để thực hiện đúng. Vừa rồi, đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở nhiều nơi cũng để xảy ra một số hạn chế như: Số liệu trong văn kiện trình đại hội còn sai sót, bầu không đủ số lượng cấp ủy viên… đều là do chủ quan trong quá trình chuẩn bị đại hội. Vì vậy, các cấp ủy cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để đảng viên hiểu về nội dung, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

- Tôi cũng đã tự kiểm điểm, xin rút kinh nhiệm sâu sắc trước chi bộ và đảng ủy cấp trên rồi, nhưng sao vẫn áy náy quá. Giá như mình đừng chủ quan!

ĐỨC HUY