TP Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên

Thứ Bảy, 08-08-2020, 05:19
Hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngày 7-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP Hồ Chí Minh thông tin về việc thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên có nhiều khuyết điểm, vi phạm liên quan nhiều vụ việc trong thời gian qua.

Tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh có văn bản báo cáo, đề nghị UBKT T.Ư xem xét theo thẩm quyền đối với một đồng chí. Ðối với ba đồng chí Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: Phan Thị Thắng (Phó Chủ tịch HÐND thành phố, nguyên Giám đốc Sở Tài chính); Bùi Xuân Cường (Bí thư Ðảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Ðường sắt đô thị thành phố, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải); Tất Thành Cang (Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình lịch sử TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải) có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố thống nhất kết luận phê bình.

UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ba đồng chí; khiển trách hai đồng chí. Ðồng thời, phê bình sáu đồng chí do có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất kết luận phê bình.

Cũng liên quan vụ việc này, UBKT Thành ủy đã phê bình đối với 38 đồng chí do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện dự án nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể, hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.

Ðối với vụ việc tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một thành viên, UBKT Thành ủy nhận định, Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến Tổng công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi (nguyên Bí thư Ðảng ủy Tổng công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty) và phê bình sáu đồng chí có liên quan.

Tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Ðảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty và phê bình năm đồng chí khác có liên quan. Lý do vì Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng Công ty và các đồng chí nêu trên đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai quy định.

Ðối với Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy phê bình Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBKT Thành ủy phê bình đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Tổng Giám đốc.

Ðối với Tổng công ty Ðịa ốc Sài Gòn - TNHH Một thành viên, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ba đồng chí là quản lý cấp cao tại đơn vị này do vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Ðầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ðối với Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với tám đồng chí; khiển trách hai đồng chí và phê bình ba đồng chí lãnh đạo đơn vị do có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.

Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Củ Chi. Ðối với hai đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Ðức và đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Bình Chánh có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm đảng viên, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố thống nhất không kỷ luật, phê bình.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã phê bình, rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Ðức và hai huyện Bình Chánh, Củ Chi nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với năm đảng viên tại quận Thủ Ðức và hai huyện Bình Chánh, Củ Chi; phê bình ba đảng viên tại quận Thủ Ðức và huyện Bình Chánh. Ðồng thời, các tổ chức đảng thuộc Ðảng bộ quận Thủ Ðức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi đang tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 21 tổ chức đảng và 155 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

PV