Tỉnh Hưng Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 14-11-2020, 01:57

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. 

Đến nay, Hưng Yên có tất cả 10 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành NTM; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm, giá trị thu bình quân đạt 202,5 triệu đồng/ha/năm… Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hưng Yên phấn đấu có 30% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới; 20 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; một đơn vị cấp huyện trở lên được công nhận NTM kiểu mẫu…

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1786/QĐ-TTg công nhận huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt chuẩn NTM năm 2019. Sau một thời gian xây dựng NTM, hạ tầng giao thông của huyện được đầu tư đồng bộ. Cùng với đó, hệ thống kênh mương, thủy lợi, hệ thống điện trung, hạ thế liên xã được đầu tư đồng bộ. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng với những loại cây có giá trị cao vào sản xuất. Hiện nay, thu nhập bình quân khu vực nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện đạt 56,03 triệu đồng/người/năm.

PV