Tiền Giang có nhiều mô hình tốt, cách làm hay vì cộng đồng

Thứ Sáu, 25-09-2020, 00:56

Giai đoạn 2015-2020, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

Qua các phong trào, nhân dân tự nguyện hiến hơn 1.800 m2 đất xây dựng 597 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 456 km; tham gia nạo vét 721 tuyến kênh mương phục vụ sản xuất, tưới tiêu, chống hạn; tham gia củng cố 565 tổ hợp tác, thành lập mới 79 hợp tác xã; góp phần ra mắt 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, huyên Gò Công Đông được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng  nông thôn mới. MTTQ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 120 tỷ đồng và hơn 423 tỷ đồng từ các chương trình an sinh xã hội khác cùng các nguồn vận động, hỗ trợ đã giúp xây dựng, sửa chữa 4.782 căn nhà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 4,98% năm 2014 xuống còn 2,51% hiện nay.

Thời gian tới, ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Tiền Giang tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua hướng về cơ sở; phát huy vai trò MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Coi trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên mọi nhà, mọi giới hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động công ích, nhân đạo, từ thiện, giúp người già, tàn tật, neo đơn và các gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

* 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.    

Năm 2020, toàn tỉnh có 216.872 hộ đăng  ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 40.162 hộ so năm 2016. Giai đoạn 2015 - 2020, số hộ có mức thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3,9 lần; số hộ có mức thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm tăng 7,5 lần. Nhiều tấm gương nông dân nỗ lực vượt khó, sáng tạo, phát huy lợi thế của địa phương để phát triển mô hình sản xuất hiệu quả. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp còn góp hơn 16 tỷ đồng và hơn 16.000 ngày công để sửa chữa, làm mới 198 căn nhà tặng hộ hội viên nghèo, hộ khó khăn; giải quyết việc làm cho gần 26.000 lao động; hướng dẫn cách làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm, dạy nghề, hỗ trợ cây/con giống cho hộ nghèo...

Các cấp hội đã giúp 3.174 lượt hội viên, nông dân vay vốn để sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền hơn 71,6 tỷ đồng. Các hội nông dân huyện và xã đã vận động thành lập, quản lý 1.313 tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư, doanh số cho vay giai đoạn 2015 - 2020 là 2.430 tỷ đồng, giúp 111.687 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh góp hơn 115 tỷ đồng, 493.200 ngày công lao động, hiến hơn 542.000 m2 đất để làm mới, tu sửa, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, kênh mương và các công trình dân sinh khác. Hằng năm, có hơn 223.000 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Các cấp hội đã xây dựng 451 chi hội “An toàn về an ninh trật tự”, 125 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, làm tốt công tác kết nghĩa giữa hội các cấp, chi hội người Kinh với 488 chi hội đồng bào dân tộc thiểu số...

PV và TTXVN