Dân với Đảng

Tạo động lực từ cơ sở

Thứ Ba, 14-07-2020, 02:46

Một trong những yêu cầu được Bộ Chính trị chỉ ra trong Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, đó là quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm…

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này, các cấp ủy đã tập trung hướng về cơ sở, tạo động lực, không khí phấn khởi, tin tưởng từ cơ sở qua việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề dân sinh bức xúc, những yếu kém, hạn chế của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên…

Tại Hà Nội, nhìn lại thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Thành ủy đánh giá, một trong những nguyên nhân góp phần tích cực vào thành tích đó là đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Thành ủy về tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, 83 tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn được xác định là "có vấn đề" trên nhiều lĩnh vực. Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai nhằm giải quyết triệt để đơn thư, xử lý kỷ luật, thay thế cán bộ… Kết quả đáng ghi nhận là 83 tổ chức cơ sở đảng này đều đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ.

Mới đây, ở tỉnh Lào Cai tại hội nghị tiếp xúc cử tri do HÐND tỉnh và HÐND thành phố Lào Cai tổ chức, ngoài đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm, dự kiến chương trình hoạt động sáu tháng cuối năm, HÐND cấp tỉnh và thành phố còn ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các cơ quan liên quan trả lời, đốc thúc xử lý. Các kiến nghị chủ yếu liên quan công tác xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, cấp quyền sử dụng đất, vấn đề môi trường… Nhiều vấn đề cụ thể được người dân nêu ra như sớm hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, họng nước cứu hỏa, trồng cây xanh và lắp điện chiếu sáng chung quanh khu vực chợ du lịch Phố Mới; nâng cấp, cải tạo mở rộng không gian khu Di tích lịch sử quốc gia Ðền Cấm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi đỗ xe qua đêm tại khu vực dọc bờ sông Hồng; khẩn trương hoàn thiện một số thủ tục hành chính như cấp lại chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu khi sáp nhập phường… HÐND tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai đã tiếp thu phản ánh của cử tri, nhận trách nhiệm và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chính quyền các xã, phường vào cuộc giải quyết, không để phát sinh phức tạp.

Giải quyết vấn đề người dân kiến nghị và đơn, thư tố cáo được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy chỉ đạo quyết liệt trong giai đoạn này, nhằm tạo sự đoàn kết trong Ðảng, đồng thuận, tin tưởng trong xã hội. Nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nhiệm vụ đó là trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và mỗi công dân, tạo tiền đề, động lực, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

LÊ VY