Sớm đưa Hương Sơn trở thành huyện Nông thôn mới phát triển toàn diện

Thứ Tư, 05-08-2020, 16:38
Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn, khóa XXIII.

Ngày 5-8, Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và 222 đại biểu, thay mặt cho 9.098 đảng viên ở 46 tổ chức cơ sở đảng dự đại hội.

Báo cáo chính trị do đồng chí Trần Văn Kỳ, Bí thư Huyện ủy trình bày nêu rõ: nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII trong điệu kiện có thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, huyện Hương Sơn đã giành được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt hơn 310 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng/năm. Phấn đấu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó có tám xã đạt chuẩn NTM nâng cao; hai xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Xây dựng thị trấn Phố Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV; hai thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 1,5 - 2%. Đảng bộ, chính quyền huyện hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXIII, xác định ba nội dung đột phá, đó là: Khai thác tiềm năng thế mạnh vườn - đồi - rừng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo hướng nâng cao giá trị; Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới; bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ, kết quả, đồng chí Trần Văn Kỳ tái đắc cử Bí thư Đảng bộ huyện Hương Sơn, khóa XXIII. 

NGÔ TUẤN