Phát triển đảng trong các trường đại học, cao đẳng

Chủ Nhật, 29-03-2020, 01:15
Lễ kết nạp Đảng tại Trường đại học Sư phạm Thể dục, Thể thao Hà Nội.
Từ năm 2017 đến nay, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Công đoàn giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã kết nạp khoảng 2.500 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 40% trong tổng số cán bộ, nhà giáo, người lao động. Các đảng viên mới được kết nạp đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu phấn đấu rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc tọa đàm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, do CĐGD Việt Nam tổ chức; PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định: So với tỷ lệ đảng viên trong các lĩnh vực, ngành nghề, đây là con số đáng mơ ước.

Những năm qua, xác định rõ trách nhiệm của Công đoàn ngành T.Ư trong việc chỉ đạo CĐGD các cấp triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ đại hội, CĐGD Việt Nam đều xác định rõ mục tiêu cụ thể về phát triển đảng viên. Theo đó, CĐGD các cấp tổ chức thực hiện phù hợp đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Đáng chú ý, trong khối các trường đại học, cao đẳng sư phạm thuộc CĐGD Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy nhà trường, công đoàn các đơn vị đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm làm tốt công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, nhà giáo, người lao động. Từ việc tạo nguồn, lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đi học tập, bồi dưỡng kiến thức về Đảng… đúng quy định của Trung ương.

Chủ tịch CĐGD Việt Nam Vũ Minh Đức cho biết: Trong nhiệm vụ phát triển đảng, công đoàn các đơn vị trường đại học, cao đẳng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong công tác, phát hiện và khuyến khích đoàn viên tự nguyện sẵn sàng gia nhập tổ chức đảng.

Đại học Huế là một trong ba đại học vùng, có tám trường đại học và một viện, một phân hiệu, năm trung tâm và ba viện nghiên cứu. Đội ngũ hiện nay của các trường có gần 4,1 nghìn công chức, viên chức, người lao động; số lượng đảng viên được kết nạp luôn tăng. Trong 5 năm từ 2015-2019, 216 đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên các trường lên tới hơn 1.700 người. Kết quả nêu trên đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đại học Huế nhiệm kỳ 2017- 2022. Hằng năm, giới thiệu ít nhất từ 40 đến 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế cho biết, để có được kết quả nêu trên là do các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền Đại học Huế luôn coi trọng công tác phát triển đảng; Công đoàn Đại học Huế luôn xem công tác này là nhiệm vụ trọng tâm. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đều là những cá nhân ưu tú được lựa chọn kỹ ngay từ khi tuyển dụng, do vậy ngoài năng lực chuyên môn, phần lớn trong số họ đều có nhận thức, phẩm chất đạo đức tốt…, tạo thuận lợi cho việc bồi dưỡng nguồn, phát triển đảng viên mới.

Tuy nhiên, dù có những kết quả đáng khích lệ, công tác kết nạp đảng viên mới ở một số đơn vị trường đại học, cao đẳng còn một số tồn tại như: Nguồn kết nạp đảng viên đang có xu hướng giảm. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhà giáo, người lao động chỉ tập trung cho chuyên môn, ngại phấn đấu trở thành đảng viên. Thực tế cho thấy, tại các đơn vị, còn thiếu các chuẩn mực cụ thể đánh giá về đoàn viên có giác ngộ chính trị, có hoài bão, lý tưởng, đạo đức để xem xét, kết nạp; chưa tạo môi trường thuận lợi giúp các đoàn viên phấn đấu, còn thiếu nội dung cụ thể và hấp dẫn trong xây dựng lý tưởng, đạo đức, giác ngộ chính trị. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn ở một số trường chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng; chưa chủ động báo cáo cấp ủy đảng để có sự quan tâm đúng mức. Hoạt động công đoàn tại một số trường chưa mạnh, chưa tạo phong trào lôi cuốn các đối tượng quần chúng tích cực tham gia, từ đó chậm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Chủ tịch Công đoàn Đà Nẵng Nguyễn Đức Hùng cho biết, việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế từ năm 2014 đến nay đã hạn chế tuyển dụng mới. Nguồn cán bộ viên chức, người lao động tuyển dụng mới không nhiều, do vậy gây khó khăn trong bảo đảm số lượng nguồn phát triển đảng viên hằng năm. Trong giai đoạn hiện nay, ngoài nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều giảng viên trẻ có thêm cơ hội học tập, tham dự các chương trình hợp tác quốc tế, vì vậy ít nhiều ảnh hưởng đến sự đóng góp liên tục của một cá nhân đối với đơn vị khi lựa chọn, giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

PGS,TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải cho rằng: Để nâng cao vai trò của công đoàn đối với công tác phát triển đảng viên cần xây dựng tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng: vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thật sự là người bạn tin cậy, nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Nâng cao trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đi đôi chủ động tham mưu, đề xuất tổ chức đảng về công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của đoàn viên và xu thế phát triển của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới.

Bản thân công đoàn cần sáng tạo đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào, tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn tham gia, qua đó phát hiện, phát huy khả năng của bản thân. Phát động và tổ chức tốt các phong trào tập trung vào nội dung thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; tạo điều kiện cho công đoàn viên có cơ hội thấm nhuần tư tưởng, cố gắng rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Mạnh dạn giao chỉ tiêu cụ thể hằng năm cho công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

THÁI SƠN