Ðông Anh phát huy vai trò tổ chức đảng trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 22-09-2020, 01:33
Trường tiểu học Kim Nỗ.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Nỗ, huyện Ðông Anh, TP Hà Nội đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Những thành quả đã đạt được từ xây dựng NTM đã tạo diện mạo sức sống mới ở nơi đây. Ðến nay, xã Kim Nỗ là điểm sáng về xây dựng NTM của huyện Ðông Anh.

Nâng cao vai trò của tổ chức đảng

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Ðông Anh đã huy động từ các nguồn lực được hơn 7.520 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Ðến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn NTM. Năm 2016, huyện được Chính phủ trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM (hoàn thành sớm trước hai năm so Nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đề ra). Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ðông Anh cũng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba vì có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Kết quả xây dựng NTM trong 10 năm qua của huyện Ðông Anh là tiền đề để các xã phấn đấu xây dựng NTM nhanh về đích sớm. Ðặc biệt, xã Kim Nỗ sớm trở thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016, trước kế hoạch hai năm (2015 - 2018). Công tác xây dựng NTM của xã Kim Nỗ luôn gắn liền với định hướng phát triển - xã hội bền vững, góp phần đồng bộ hóa hạ tầng giao thông nông thôn, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ðại hội lần thứ 26, Ðảng bộ xã Kim Nỗ có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển xã Kim Nỗ giai đoạn 2020 - 2025. Với phương châm "Ðoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Phát triển", Ðại hội có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho Ðảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện mục tiêu "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo; xây dựng xã Kim Nỗ giàu đẹp, văn minh và hiện đại".

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, văn hóa xã hội phát triển mạnh, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Kim Nỗ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Ðảng bộ xã; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa mới. Ðồng chí Lê Khả Bắc, được Ðại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức danh Bí thư Ðảng ủy xã Kim Nỗ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã Kim Nỗ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ xã Kim Nỗ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân thực hiện tốt và đạt, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, gắn liền với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, gồm: Nông nghiệp - thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất và dịch vụ trên 1 ha canh tác năm 2019 đạt 54 tạ/ha, đạt 48,6 triệu đồng, tăng hơn 13,6 triệu đồng so với năm 2015.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ðảng ủy xã Kim Nỗ quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ðảng bộ đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng ủy xã Kim Nỗ đã tổ chức trao Huy hiệu Ðảng cho 159 đảng viên đủ điều kiện và kết nạp hơn 40 đảng viên mới… Trong 5 năm liền được Huyện ủy đánh giá Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó có hai năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Ðảng ủy xã Kim Nỗ Lê Khả Bắc cho biết, đến nay, thương mại dịch vụ phát triển rộng khắp, thị trường nông thôn được mở rộng, tổng số hộ kinh doanh dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp là gần 500 hộ, tăng hơn 60 hộ so với năm 2015. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bài bản. Trong 5 năm qua, chính quyền địa phương đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDÐ) ở và ao vườn liền kề cho hơn 427 trường hợp đủ điều kiện. Ngoài ra, xã phối hợp các chủ dự án tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng điểm ao thôn Ðoài, điểm X ven đường liên xã thôn Ðông để đấu giá QSDÐ thu ngân sách cho xã được 81,5 tỷ đồng tạo nguồn lực cho xây dựng NTM và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương...

Giáo dục, văn hóa xã hội có những bước tiến đáng kể. Chất lượng giáo viên ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao; tỷ lệ tốt nghiệp ở các cấp học đều đạt 100%, cả ba trường trên địa bàn đều đạt "Tập thể lao động tiên tiến". Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được phát triển, tạo sân chơi bổ ích cho người dân trong xã. Ðến nay, toàn xã có 22 câu lạc bộ văn nghệ -thể thao. Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ luôn được củng cố, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hoạt động ngày càng có hiệu quả…

Mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 90 triệu đồng; tốc độ phát triển kinh tế bình quân đạt 13,2%; toàn bộ trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trở lên đạt hơn 80%...

Ðông Anh phát huy vai trò tổ chức đảng trong xây dựng nông thôn mới -0

Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Kim Nỗ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Xây dựng NTM ở Kim Nỗ

Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ Nguyễn Ðình Long cho biết, công tác xây dựng NTM đã được Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Nỗ đẩy mạnh với sự huy động nguồn lực từ nhân dân đạt gần 40 tỷ đồng. Xã đã đầu tư nâng cấp gần 100% tuyến đường giao thông nông thôn bằng bê-tông, hệ thống đường nội đồng, kênh mương được cứng hóa đạt gần 80%. Trong đó, xã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân với thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2016 đạt hơn 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%. Toàn xã có 5/5 thôn được công nhận Làng văn hóa, số hộ đạt gia đình văn hóa chiếm hơn 91%. Hệ thống chính trị vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ðảng bộ xã liên tục được công nhận Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ðến cuối năm 2016, xã Kim Nỗ đã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng NTM… Kim Nỗ phấn đấu giai đoạn 2020-2025, sẽ là xã NTM nâng cao kiểu mẫu của huyện Ðông Anh.

Với kết quả đạt được trong những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Nỗ được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2011 - 2016). Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Kim Nỗ từ chỗ mới có 12 tiêu chí đạt chuẩn và bảy tiêu chí chưa đạt, đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Nhờ công tác tuyên truyền, vai trò lãnh đạo của cấp ủy từ xã đến thôn đã có sự chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng lên, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương được củng cố.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, xã Kim Nỗ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Ðồng thời đẩy mạnh các tổ chức tín dụng hỗ trợ cho hàng nghìn lượt hộ vay với số tiền hàng chục tỷ đồng, các doanh nghiệp đã đầu tư thêm cơ sở mới, mở rộng sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo, đầu tư cho phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã cũng gặp không ít khó khăn như: công tác quy hoạch còn chậm, chưa mang tính dài hạn, kinh tế xã phát triển nhưng chưa bền vững, giá trị sản xuất các ngành chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một xã gần nội đô thành phố.

Bí thư Ðảng ủy xã Kim Nỗ Lê Khả Bắc khẳng định: Thời gian tới, xã Kim Nỗ tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh tế dịch vụ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhất là ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị Ðảng bộ, chính quyền, và sự nỗ lực của người dân, Kim Nỗ đã và đang tạo nên những bước chuyển mới và hướng đi mới, tự tin hội nhập với nền kinh tế chung, xứng đáng là điểm sáng xây dựng NTM của huyện Ðông Anh.

TRỌNG CHÀM