Ðôn đốc, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Năm, 13-08-2020, 02:51

Ngày 12-8, Ðoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an T.Ư về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng và công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cùng dự làm việc có Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư.

Song song nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an T.Ư đã chỉ đạo sát sao, kịp thời nhiệm vụ của Ðảng bộ Công an T.Ư và lực lượng Công an nhân dân; bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp tiến hành an toàn, cơ bản theo tiến độ, kế hoạch. Ðến nay, đã có 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận và 485 trong tổng số 492 (98%) tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 7 trong tổng số 22 (31,8%) đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành đại hội. 

Ghi nhận thành tích và nỗ lực của Ðảng ủy Công an T.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Ðảng và nhiệm vụ chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, Ðảng bộ Công an T.Ư tiếp tục tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổng kết rút kinh nghiệm đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở, phát huy những mặt làm tốt, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Công an T.Ư, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị văn kiện Ðại hội Ðảng bộ Công an T.Ư cần thể hiện được tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá. Công tác chuẩn bị nhân sự phải thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, tất cả vì sự nghiệp chung; tránh tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, đúng việc; bảo đảm tìm được nhân sự thật sự xứng đáng về phẩm chất, năng lực, uy tín trong Ðảng, trong nhân dân...

★ Ngày 12-8, Ðoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao quá trình chuẩn bị và xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Dự thảo lần sáu Báo cáo Chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đã tiếp thu ý kiến góp ý các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhân sĩ, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh…

Ðồng tình với mục tiêu, phương hướng phát triển giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý, phát triển nông nghiệp của Thái Bình phải gắn kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhất là vấn đề tích tụ ruộng đất; xác định rõ hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ đạo có lợi thế là chế biến nông sản, khai thác khí, nước khoáng; thúc đẩy hình thành các chuỗi công nghiệp gắn với nông nghiệp; quy hoạch các cụm, khu công nghiệp tập trung để đón đầu các làn sóng đầu tư lớn trong tương lai. Trong định hướng phát triển, cần coi trọng phát triển yếu tố con người. Ðầu tư phát triển công tác giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông và đào tạo nghề; gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là khích lệ tinh thần yêu nước, hiếu học cho thế hệ trẻ. Về công tác xây dựng Ðảng, nhiệm vụ trọng tâm tới là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng và trong hệ thống chính trị, bảo đảm tập trung dân chủ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV và TTXVN