Nâng cao vị thế trung tâm chính trị cấp huyện từ thực tế Nghệ An

Thứ Năm, 20-02-2020, 01:31
Lớp đối tượng Đảng thị xã Hoàng Mai đi thực tế, tìm hiểu thân thế và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê Bác.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW (ngày 25-10-2017) của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 144-KH/TU (ngày 25-6-2018) về việc thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo (TBTG) đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (nay là TTCT cấp huyện); và triển khai kế hoạch này đến các đơn vị liên quan. Việc làm trên đã tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội, tuy nhiên còn những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

Tạo động lực mới

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường cho biết: Đến nay, toàn bộ 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã thực hiện TBTG đồng thời là giám đốc TTCT cấp huyện. Các TTCT đã tiến hành xây dựng vị trí việc làm cho từng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Các đơn vị đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của ban tuyên giáo và TTCT cấp huyện. Các TTCT hoạt động ổn định và đi vào nền nếp. Các đồng chí giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị trước đây thôi giữ chức giám đốc, bổ nhiệm làm phó giám đốc yên tâm công tác và được bảo lưu phụ cấp đến hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định.

Thực tế ở Nghệ An qua hơn một năm thực hiện chủ trương này, bước đầu cho thấy tính hiệu quả nhờ giảm khâu trung gian và quan trọng hơn, vị thế của TTCT được nâng cao hơn so với trước đây. Trưởng ban Tuyên giáo TP Vinh Ngô Thị Hường trao đổi: Việc thực hiện chủ trương TBTG đồng thời là Giám đốc TTCT cấp huyện đã tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành và tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đơn cử như việc, triển khai các vấn đề chỉ đạo của cấp ủy (từ Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy) cho TTCT được đồng chí TBTG lĩnh hội, triển khai ngay, thay vì chỉ đạo qua trung gian như trước đây. Sau khi thực hiện chủ trương này, một số TTCT đã tiến hành giảm một biên chế. Không chỉ giảm được biên chế còn nâng cao trách nhiệm của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác tư tưởng gắn với công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn được rõ hơn, tham mưu, định hướng tư tưởng sát hơn. Việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành phối hợp hay phối hợp với các trường khác ở ngoài tỉnh trong triển khai nhiệm vụ của TTCT thuận lợi hơn. Những khó khăn của TTCT được Thường trực, Ban Thường vụ nắm bắt một cách nhanh chóng, từ đó chỉ đạo hiệu quả, thiết thực hơn. Mỗi TTCT thường có bảy đến 11 giáo viên kiêm chức, trong đó nòng cốt là các đồng chí trong thường trực, thường vụ… Việc phân bổ, giao nhiệm vụ cho giáo viên kiêm chức cũng thuận lợi hơn; điều đó, giúp mỗi giảng viên thấy trách nhiệm của mình trong đổi mới phương pháp giảng dạy, trau dồi kiến thức về lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế. Giảng viên được phân công công việc cụ thể hơn, sát với năng lực, sở trường của từng người. Công tác đôn đốc, kiểm tra quá trình soạn giảng và lên lớp của giảng viên được thường xuyên hơn. Lãnh đạo huyện Nghi Lộc chia sẻ: Do đối tượng tham gia học tập, bồi dưỡng chính trị tại TTCT phần lớn là cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở, có trình độ và cũng như thực tiễn, nên các giáo viên kiêm chức như chúng tôi đều chuẩn bị bài giảng khoa học, công phu, từ giáo án điện tử đến nội dung bài giảng phải sát thực tiễn, tránh khô khan, giáo điều…

Với “đầu tàu” mới, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các TTCT trong việc triển khai công tác chuyên môn cũng như đầu tư cơ sở vật chất. Trong năm 2019, các TTCT huyện Tân Kỳ, Nghi Lộc, TP Vinh,… mỗi đơn vị đã mở được từ 80 đến 100 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, đảng viên mới; lý luận trung cấp, sơ cấp, tập huấn nghiệp vụ… cho gần 10 nghìn cán bộ, đảng viên, vượt kế hoạch đề ra từ 10% đến 25%.

Những vấn đề đặt ra

Tuy nhiên qua hơn một năm thực hiện chủ trương TBTG đồng thời là giám đốc TTCT cấp huyện, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhìn nhận còn bộc lộ một số tồn tại. Thí dụ như, do đồng chí TBTG đồng thời là giám đốc TTCT nên số giảng viên chuyên trách tại TTCT giảm và chủ yếu sử dụng giảng viên kiêm chức nên công tác bố trí, sử dụng, quản lý đội ngũ giảng viên gặp khó khăn. Việc đảm nhiệm đồng thời hai chức danh cùng lúc, do đó nhiều vấn đề về điều hành chưa sát sao, nhất là công tác kiểm tra, giám sát chất lượng giảng dạy. Do chưa có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ, chính sách của TBTG đồng thời là giám đốc TTCT nên cơ quan chủ quản thiếu căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm hay chi trả chế độ cho giám đốc TTCT. Hiện, 12 trong số 21 huyện, thị xã ở Nghệ An chưa sáp nhập chi bộ TTCT vào chi bộ Ban Tuyên giáo do chưa có quy định nên khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Các TTCT cấp huyện là nơi sinh hoạt chính trị của địa phương nên phải được đầu tư bài bản và xứng tầm. Tuy nhiên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Trần Quốc Khánh cho biết: Do chưa có quy định chuẩn của TTCT nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho các TTCT tùy thuộc vào khả năng của từng địa phương. Hiện nay, bên cạnh một số địa phương có cơ ngơi TTCT khang trang như thị xã Hoàng Mai, huyện Tân Kỳ… vẫn còn một số địa phương phòng học còn thiếu, hay xuống cấp.

Thực tế tỉnh Nghệ An cho thấy, để hoạt động của các TTCT hiệu quả hơn, cơ quan chức năng từ Trung ương đến tỉnh, thành phố liên quan, sớm ban hành các hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế của TTCT cấp huyện; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách của TBTG đồng thời là giám đốc TTCT. Cần bảo đảm nội dung chương trình đào tạo của TTCT cấp huyện không trùng lắp với các chương trình đào tạo khác. Đồng thời cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền cần ban hành quy định về tiêu chí và công nhận TTCT cấp huyện đạt chuẩn quốc gia để các địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng.

Bài và ảnh: Tuấn Thành