Dân với Đảng

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ

Thứ Ba, 13-04-2021, 01:14

Sau buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân, các thành viên đoàn công tác của huyện ra về trong không khí vui vẻ. Một đồng chí phát biểu:

- Tôi cho rằng buổi đối thoại rất thành công, người dân phát biểu nêu rõ những nội dung còn thắc mắc, kiến nghị. Đoàn công tác cũng đã giải quyết trực tiếp nhiều ý kiến, kiến nghị. Bà con ai cũng hồ hởi khi được đồng chí Bí thư Huyện ủy giải thích, làm rõ từng vấn đề.

Đồng chí khác nêu băn khoăn:

- Theo tôi vẫn cần phải rút kinh nghiệm ở chỗ mặc dù hơn 70% số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết tại buổi đối thoại, nhưng hầu hết đều liên quan đến những việc đơn giản như: Khơi thông lại mương thủy lợi do rác thải làm ứ đọng hay giúp các hộ nghèo làm đường giao thông... Trong khi đó, gần 30% số ý kiến chưa được giải quyết lại là những nội dung tồn tại khá lâu như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện...

Có ý kiến trong đoàn giải thích:

- Đó là những vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều cơ quan, nhiều cấp cho nên cần có thời gian. 

- Đúng vậy, nhưng làm thế nào rút ngắn được thời gian đó  mới là mấu chốt. Không ít việc hoàn toàn vẫn có thể giải quyết nhanh hơn. Các đồng chí có nghe câu chuyện của một người dân đi làm thủ tục đứng tên quyền sử dụng đất; nhà thì xa mà đi lại mấy lần, cán bộ vẫn trả lời chưa đủ thủ tục. Còn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều bà con nói rằng sau khi nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy giải thích mới hiểu rõ hơn những quy định của  Nhà nước và hoàn toàn nhất trí. Vậy lâu nay, cán bộ các phòng, ban chức năng có giải thích cho dân không và giải thích thế nào để dân nghe mà không hiểu?

Lúc này, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá:

- Thông qua đối thoại với nhân dân, chúng ta đã giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào tổ chức đảng, chính quyền. Nhưng qua đây cũng cho thấy cán bộ, đảng viên thời gian qua  chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ hướng dẫn nhân dân chưa tận tình, chu đáo. Giữa các cơ quan chuyên môn còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh. Vì vậy, để giải quyết tốt những kiến nghị, vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm, ngoài việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân thì mỗi tập thể, cá nhân cần nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ. Cần làm việc hết mình với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân, không để nhân dân phải chờ đợi. Đây cũng chính là mong muốn của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay.

ĐỨC HUY