Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới

Thứ Năm, 06-08-2020, 01:34

Chiều 5-8, tại Trụ sở Ban Đối ngoại T.Ư, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023, do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Ngoại giao, dẫn đầu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Minh Vũ cho biết, có 31 đồng chí mới được tiến cử làm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có những địa bàn chiến lược quan trọng, cần chú trọng thúc đẩy quan hệ, nhất là quan hệ kênh Đảng. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại T.Ư có mối quan hệ gắn bó khăng khít và có sự phối hợp hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó; cuộc làm việc này là cơ hội để các đồng chí trưởng cơ quan đại diện hiểu thêm về tình hình các đảng cũng như những công việc cần triển khai để thúc đẩy quan hệ giữa Đảng ta và các đảng bạn trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Đối ngoại T.Ư, đồng chí Hoàng Bình Quân gửi lời chúc mừng và chúc thành công tới các đồng chí trưởng cơ quan đại diện. Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ban Đối ngoại T.Ư với Bộ Ngoại giao nói chung và với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nói riêng trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trưởng cơ quan đại diện, trên cương vị công tác mới của mình, cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan công tác đối ngoại của Đảng, nhất là Chỉ thị 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; chủ động cung cấp cho Ban Đối ngoại T.Ư thông tin, báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình của địa bàn cũng như các chính đảng; phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động đối ngoại.

Tại cuộc làm việc, đại diện các đơn vị của Ban Đối ngoại T.Ư và các đồng chí trưởng cơ quan đại diện đã trao đổi về tình hình và quan hệ của Đảng ta với các chính đảng tại địa bàn; đồng thời, thảo luận phương hướng tiếp tục tăng cường và nâng cao quan hệ với các đảng ở nước sở tại cũng như các địa bàn kiêm nhiệm của các đồng chí trưởng cơ quan đại diện.