Nâng cao chất lượng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trong quân đội

Thứ Ba, 13-04-2021, 00:56

Ngày 12-4, tại Học viện Lục quân (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dẫn đầu, có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội. 

Tham dự buổi làm việc, có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân.

Ba năm qua, triển khai thí điểm theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 28-12-2017 của Ban Bí thư về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, các học viện thuộc Bộ Quốc phòng đã và đang thực hiện đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho 8.829 đồng chí. Các cán bộ sau khi tốt nghiệp đều nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội do Bộ Quốc phòng thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận kiến nghị của các học viện, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và sẽ phối hợp Ban Tổ chức T.Ư đề xuất Ban Bí thư giao Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân chính thức thực hiện đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội trong thời gian tới. Các đơn vị cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện bộ giáo trình mới; cập nhật nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào nội dung chương trình. Đồng thời, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị; tích hợp chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị vào chương trình đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược, nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí đào tạo. 

PV