Sinh hoạt tư tưởng

Làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy

Thứ Năm, 12-09-2019, 15:08

Người đứng đầu UBND xã bị kỷ luật vì đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng cho người dân. Đảng ủy xã họp để kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phát biểu mở đầu cuộc họp đánh giá:

- Đây là bài học sâu sắc về việc không bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Quá trình chi trả tiền khoán cho người dân, những người được giao thực hiện đã né tránh sự giám sát của tập thể, đề cao quá mức vai trò cá nhân dẫn đến mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền. Với vai trò người đứng đầu cấp ủy, tôi xin nhận lỗi là chưa làm tròn trách nhiệm, chưa chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kênh giám sát, cho nên khi cấp ủy không được nghe báo cáo đã không nắm được tình hình, lơ là kiểm tra, giám sát dẫn đến không kịp thời ngăn chặn biểu hiện tiêu cực đến lúc phát hiện thì đã thành vi phạm nghiêm trọng. Chúng ta cần tìm ra giải pháp để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Một đồng chí nêu ý kiến:

- Tôi đề nghị rà soát lại quy chế làm việc của UBND xã, các công việc cần được đưa ra xin ý kiến tập thể và quyết định theo đa số.

Đồng chí khác tán thành ý kiến và bổ sung:

- Theo tôi, chúng ta cần cụ thể hóa nội dung quy định Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm thường xuyên trao đổi tình hình và nội dung công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân cấp xã. Thí dụ, định kỳ mấy tháng một lần họp để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND và triển khai nhiệm vụ công tác sắp tới; một số tình huống cần họp đột xuất.

Không khí cuộc họp sôi nổi hơn, ý kiến phát biểu đóng góp khá cởi mở. Một ý kiến cho rằng để phát huy các kênh giám sát đạt hiệu quả, các đồng chí đảng viên ở xã khi về sinh hoạt với chi bộ tổ dân phố cần đề cao trách nhiệm, giải thích, phân tích những thắc mắc, kiến nghị liên quan hoạt động chuyên môn. Việc làm này không chỉ để giải tỏa bức xúc, mà còn thông qua đó nắm được vấn đề gây bức xúc, những kiến nghị cần được giải quyết thích đáng hoặc phát hiện những biểu hiện có vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; cần thiết đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm…

Đồng chí bí thư kết luận:

- Thực tế cho thấy, ở địa phương, đơn vị nào mà cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận và nhân dân quan tâm, thì ở đó có sự chuyển biến mạnh từ nhận thức đến hành động, góp phần đem lại chất lượng, hiệu quả tích cực trong công tác, cũng như ít xảy ra sai phạm. Qua cuộc họp, chúng ta đã rút kinh nghiệm nghiêm túc, mong rằng tinh thần này tiếp tục được phát huy.

ANH NGUYÊN