Khánh Hòa tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng

Thứ Ba, 17-11-2020, 01:58
Ðại diện lãnh đạo tỉnh gặp mặt các đại biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm phong trào Ðồng khởi Diên Khánh. Ảnh: Việt Cường

Các cấp ủy coi trọng đánh giá đúng thực trạng tình hình, đề cao tự phê bình và phê bình, các giải pháp được triển khai đồng bộ, nghiêm túc trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Toàn Ðảng bộ tập trung xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Từ kỷ cương và trách nhiệm  

Có thời kỳ, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Khánh Hòa còn những mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Những sai phạm nghiêm trọng của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội.  Tình hình trên trước hết do ý thức trách nhiệm của số ít cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa thật đầy đủ, toàn diện; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi nhiều hạn chế, yếu kém…

Nhằm từng bước khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy triển khai đồng bộ, sâu sắc hơn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh chú trọng đưa các nội dung trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Các địa phương, đơn vị cụ thể hóa chủ trương, nội dung rèn luyện phẩm chất, đạo đức trong cán bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức đảng, đảng viên sinh hoạt nhận diện và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng… Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Tuân trao đổi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng được đề cao, nhất là người đứng đầu.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện đồng bộ trong toàn Ðảng bộ. Các cấp ủy đề ra nhiều giải pháp, chương trình nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cả về nhận thức và hành động, cấp ủy và cơ quan chức năng tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn trong xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Công tác kiểm tra, giám sát ở Ðảng bộ được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Giai đoạn 2015 - 2020, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 4.167 tổ chức đảng, 5.489 đảng viên và giám sát 1.565 tổ chức đảng, 3.418 đảng viên, đã kết luận, thi hành kỷ luật tám tổ chức đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 365 đảng viên (khiển trách: 211; cảnh cáo: 101; cách chức: 13; khai trừ đảng 40 trường hợp). Ðồng thời, Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát 1.157 đảng viên và 627 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với một tổ chức đảng và 32 đảng viên… Ðã có sáu cán bộ lãnh đạo cấp sở tỉnh Khánh Hòa gồm các giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo và khiển trách.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trước hết thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính ở tỉnh được triển khai mạnh mẽ. Nhất là trong thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều vụ việc dư luận xã hội quan tâm được thực hiện, giải quyết nghiêm minh.  Với sự vào cuộc đồng bộ và với nhiều giải pháp cụ thể trong toàn đảng bộ, thực sự góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng, tác dụng phòng ngừa vi phạm, đã tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân.

Bám sát thực tiễn, giải pháp đồng bộ 

Thực tế cho thấy, những sai phạm nghiêm trọng, kéo dài trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở tỉnh nguyên nhân trước hết do việc chấp hành các nguyên tắc của Ðảng và quy chế làm việc của cấp ủy có lúc chưa nghiêm; là tình trạng chậm rà soát để điều chỉnh kịp thời một số nội dung không hợp lý trong quy chế làm việc; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, xử lý… 

Từ đó, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng bảo đảm vai trò lãnh đạo của Ðảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”; phát huy dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng sơ kết, tổng kết những chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Theo đó, các cấp chính quyền đã tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở. 

Bí thư Huyện ủy Diên Khánh Nguyễn Văn Ghi trao đổi, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong Ðảng bộ huyện coi trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nêu cao quyết tâm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. 

Có thể thấy, công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức. Các lĩnh vực công tác trên được các cấp ủy chú trọng đổi mới cả hình thức và phương pháp tổ chức, sát với tình hình thực tế. Nổi bật như thực hiện Quy chế chất vấn tại các kỳ họp của cấp ủy; công tác nắm tình hình tư tưởng được thực hiện thường xuyên, sát cơ sở; chủ động, nhanh chóng cung cấp thông tin, định hướng những vấn đề dư luận quan tâm. Tỉnh cũng phát huy hiệu quả các phương thức cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội truyền thống, kết hợp nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng thông tin qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các lực lượng tập trung mũi nhọn đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực tế Ðảng bộ thành phố Cam Ranh, nội dung sinh hoạt của chi bộ có tiến bộ, thiết thực, cụ thể hơn, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực hành động của cán bộ, đảng viên, tác động tích cực đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại 15 đảng bộ trực thuộc, 680 tổ chức cơ sở đảng thuộc Ðảng bộ tỉnh được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng của toàn Ðảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh chiếm hơn 50%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm hơn 74%. Về tổng thể chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Ðảng chuyển biến tốt, góp phần tạo sự thống nhất trong Ðảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.

Ðể công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, tình hình mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy trong Ðảng bộ đã và đang tập trung kiểm điểm rõ hạn chế, khuyết điểm, đồng thời ban hành, triển khai nhiều giải pháp gắn với yêu cầu thực tiễn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy coi trọng phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương nguyên tắc sinh hoạt Ðảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý “vừa hồng vừa chuyên”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường để thúc đẩy đổi mới, phát huy dân chủ sáng tạo trong Ðảng bảo đảm lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

LÊ MẬU LÂM