Khai mạc đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội

Thứ Ba, 26-05-2020, 15:58
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu ý kiến tại Đại hội.

NDĐT- Sáng 26-5, Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là một trong ba đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Năm năm qua, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng đảng; đã hoàn thành toàn bộ 20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu thuộc huyện quản lý tăng bình quân hằng năm 11,03%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trung bình đạt 2.772 tỷ đồng/năm, vượt 67% so kế hoạch.

Gia Lâm được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 62,5 triệu đồng/người, gấp 1,88 lần so năm 2015. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung được tập trung đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu sáu định hướng phát triển, bốn nhóm chỉ tiêu và tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết tâm trở thành quận vào năm 2025, huyện Gia Lâm sẽ tạo đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh, sạch, đẹp; đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và bản lĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lâm đã đạt được trong năm năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Gia Lâm chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025”; coi đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện trong giai đoạn tới. Trong đó, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Huyện phải tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ, công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, và các thiết chế văn hóa thiết yếu... Từng công trình, dự án đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân và mang lại lợi ích cho nhân dân.

Để thực hiện được mục tiêu đó, huyện phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đồng thời, phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Trong ngày 26-5, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành; bầu Ban Thường vụ; bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

QUỐC TOẢN. ẢNH: DUY LINH