Hòa Bình xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo liên quan vụ gian lận thi cử

Thứ Sáu, 02-08-2019, 14:44
Ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

NDĐT- Ngày 31-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình họp xem xét kỷ luật đối với các đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý liên quan đến sai phạm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018.

Theo đó, xem xét, kỷ luật đồng chí Bùi Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng chí Bùi Văn Cửu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi; không kịp thời phát hiện ra những sơ hở... từ đó để xảy ra sai phạm, can thiệp tác động, sửa chữa, nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong hai năm 2017 và 2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình; gây bức xúc trong xã hội, làm mất đi cơ hội của các thí sinh khác vào trường Đại học, cao đẳng chính quy.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy kết luận: sau khi xem xét đầy đủ, toàn diện nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất kết luận: đồng chí Bùi Văn Cửu có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Hòa Bình cũng xem xét làm rõ trách nhiệm đồng chí Bùi Trọng Đắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi; Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức thi tại hội đồng thi được giao phụ trách và đề nghị Ban Bí thư T.Ư xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Trước đó, ngày 28-7, UBKT Tỉnh ủy ra thông báo kết luận đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Bùi Trọng Đắc bằng hình thức cảnh cáo. Đồng chí Bùi Trọng Đắc đã thiếu kiểm tra, giám sát trong quá tình tổ chức chấm thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi; bố trí thành viên một số ban của Hội đồng thi sai quy chế thi; giao nhiệm vụ cho trưởng, phó ban phúc khảo chưa đúng quy chế thi; thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ dưới quyền để một số cán bộ chấm thi cấu kết với nhau can thiệp nâng điểm thi trái pháp luật... gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tỉnh ủy cũng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đức Lương, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban in sao đề thi, Trưởng Ban coi thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018 bằng hình thức cảnh cáo.

Kỷ luật đảng đối với đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban vận chuyển và bàn giao đề thi; Trưởng Ban làm phách bài thi tự luận với hình thức khiển trách.

Kỷ luật đồng chí Đại tá Nguyễn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Hòa Bình cũng xem xét, yêu cầu kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt, nơi công tác đối với 21 đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo thi là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là Ủy viên Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2017-2018, là Giám đốc, Phó Giám đốc một số sở, ban, ngành của tỉnh và Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã được phân công nhiệm vụ.

Liên quan đến kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với năm đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 là các đồng chí: Bùi Văn Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Phạm Hồng Hải, Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình kết luận: qua thẩm tra, xác minh các đồng chí trên khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi, nhưng con đẻ được nâng điểm và sửa chữa và như vậy là vi phạm điều 49, Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.... UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy các sở, ban, ngành, UBND các huyện nơi các đồng chí công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình, xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với các đồng chí trên theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TRẦN HẢO