Tiếng nói từ cơ sở

Giáo dục pháp luật ở trường học

Thứ Bảy, 21-12-2019, 13:33
Ảnh minh họa: TTXVN.

Gần đây, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên, học sinh diễn ra đáng lo ngại. Số vụ bạo lực mà thủ phạm cùng nạn nhân là nữ sinh gia tăng.

Rõ ràng, đây là vấn đề đòi hỏi sự nhìn nhận nghiêm túc, cần sự cộng đồng trách nhiệm, giải pháp tốt từ gia đình, nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, nhà trường phải giữ vai trò “nòng cốt”.

Mới đây tỉnh Hải Dương đã triển khai, chỉ đạo các cấp học bậc phổ thông phổ biến các nội dung cơ bản của pháp luật gắn với cuộc sống hằng ngày của học sinh như: An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ma túy, cờ bạc, mại dâm, quy chế thi cử, kiểm tra. Đồng thời, các địa phương tăng cường xây dựng các chuyên đề phổ biến pháp luật tại các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn…

Thực tế xã hội đang đòi hỏi các địa phương, ngành giáo dục có giải pháp, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học thiết thực, hiệu quả hơn. Trước hết, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục để nắm vững pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành, nhằm thực thi nhiệm vụ theo đúng pháp luật. Nhà trường phải bảo đảm chương trình, thời gian và nhân lực cho nhiệm vụ này.

Một số tỉnh đã ban hành quy định: Năm 2020, tất cả các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến trường, nhà giáo, người học, cán bộ quản lý… Đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa; có giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng dạy pháp luật theo quy định. Đồng thời, ngành giáo dục từng địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức, tránh khô cứng trong giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này...

Và điều cơ bản là phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn ngành giáo dục.

ĐẶNG LÊ NAM HẢI