Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Thứ Bảy, 22-02-2020, 01:46

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở cả nước năm 2019 cho thấy, tỷ trọng dân số Việt Nam từ 15 đến 64 tuổi chiếm 68,0%. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trong khu vực.

Thực tế tại các địa phương, người cao tuổi (NCT) luôn là trụ cột của gia đình, dòng họ. NCT là tấm gương để con cháu học tập, noi theo, phấn đấu và phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng, xã hội. Báo cáo mới đây tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có 51 NCT được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố, 13 cụ được công nhận cấp tỉnh và một cụ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Thành phố có 468 NCT đạt danh hiệu “tuổi cao gương sáng xuất sắc”. Trong đó, nhiều cụ cùng gia đình tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để làm đường, xây dựng trường học; đóng góp ngày công tham gia bảo vệ môi trường... Nhìn rộng ra nhiều địa phương cả nước, những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị đạt được đều có sự đóng góp to lớn cả về trí tuệ, sức lực của các thế hệ NCT.

Do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay mô hình gia đình có sự thay đổi mạnh, chuyển từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân. Ngày càng nhiều NCT không sống chung với con cháu. Một bộ phận lớn NCT sống ở nông thôn, đời sống gặp nhiều khó khăn, điều kiện vật chất eo hẹp, khi sức khỏe lại suy giảm, bệnh tật gia tăng theo độ tuổi. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách cùng hành động mạnh mẽ trong việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có NCT. Tuy nhiên tình hình mới đặt ra thách thức ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò NCT. Thời gian qua, nhất là từ khi Hội nghị T.Ư 6, khóa XII ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nhiều địa phương đã chỉ đạo triển khai chương trình thực hiện nghị quyết. Theo đó, tỉnh Cà Mau phát triển hệ thống chăm sóc NCT dài hạn và bền vững. Đến nay, tỉnh đã triển khai nhiệm vụ trên tất cả chín huyện, thành phố. Tỉnh đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho hơn 39 nghìn NCT. Kế hoạch được triển khai sẽ tăng cường khả năng tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho NCT. Năm 2020, tỉnh Cà Mau triển khai kế hoạch lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân cho gần 50 nghìn người, để đạt mục tiêu 100% NCT ở tỉnh đều có thẻ bảo hiểm y tế.

Chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường thân thiện, ngày càng tốt hơn để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích là tận dụng xu hướng già hóa dân số và khai thác tiềm năng của NCT, tạo ra động lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò của các cấp ủy, chính quyền; phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, trước hết là người già và trẻ em. Cùng vấn đề tiên quyết là tăng cường chăm sóc sức khỏe NCT, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và mỗi cá nhân chủ động chuẩn bị các điều kiện về vật chất, trí tuệ và tinh thần từ khi còn trẻ để khi về già, NCT không phải là gánh nặng mà là một nguồn lực của gia đình và cộng đồng, là một xu hướng tất yếu trong tình hình hiện nay.

HÀ MY