Lan tỏa tinh thần “đảng viên đi trước”
01:47 23/02/2021

Đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 10-2020 đã gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền trung nói chung, Quảng Bình nói riêng. Mưa lũ đi qua, cấp ủy, chính quyền ở Quảng Bình cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng đã giúp người dân nỗ lực khắc phục hậu quả, để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Trong hoạn nạn càng sáng lên tinh thần vượt khó của cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng lũ.

Phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên
03:32 16/02/2021

Là địa bàn có miền núi và vùng đồng bào dân tộc, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra chủ trương đến năm 2025 có 95% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), ít nhất sáu đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc để thực hiện mục tiêu này, trong đó, công tác dân vận đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

03:20 16/02/2021

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặt nhiều kỳ vọng về tương lai đất nước.

Tết sum vầy kết nối yêu thương
00:44 10/02/2021

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã mang “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” đến vùng đất cực nam của Tổ quốc - xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) và nơi vừa qua hứng chịu đợt mưa, lũ lịch sử, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Quân khu 1 làm tốt công tác dân vận vùng sâu, biên giới
03:37 07/02/2021

Ðến nay, Quân khu 1 đã thành lập 76 đội công tác chuyên ngành, 113 đội công tác liên ngành với hơn ba nghìn đội viên tham gia công tác dân vận giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới thuộc 319 xã, phường. Các đội công tác đã tiến hành tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, pháp luật, pháp lệnh cho gần ba triệu lượt người dân. Ðồng thời, Quân khu chỉ đạo, tổ chức 87 đại đội với hơn 5.100 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tham gia “xóa đói, giảm nghèo” tại 92 cơ sở địa phương; tuyên truyền chống truyền đạo trái pháp luật 17 đợt tại 38 thôn, bản thuộc 27 xã; tổ chức 25 buổi gặp mặt biểu dương 1.750 lượt tín đồ tôn giáo, già làng, trưởng bản tiêu biểu trên địa bàn.

Tiếp tục coi công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"
02:09 04/02/2021

Tôi là cán bộ người dân tộc Thái, tuổi đời còn trẻ, trưởng thành từ môi trường công tác Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh nên tôi nhận thức được về Ðảng, cảm nhận về tiến trình đổi mới của Ðảng qua các kỳ đại hội. Trong những ngày diễn ra Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, bản thân tôi cùng cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã dành thời gian theo dõi Ðại hội, kỳ vọng vào tinh thần đổi mới, định hướng phát triển.

Phát triển văn hóa và con người Việt Nam
02:08 04/02/2021

Ðại hội XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới vô cùng quan trọng của sự nghiệp dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong tương lai gần là "Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Ðảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên" như đã xác định trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức để "không thể" tham nhũng
02:07 04/02/2021

Ðại hội XIII của Ðảng vừa kết thúc thành công, với nhiều quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những dấu ấn nổi bật được Trung ương đánh giá rất cao, đồng thời tiếp tục xác định là một đột phá trong nhiệm kỳ mới, đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Ðể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN đã đề ra 10 nhóm giải pháp đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng PCTN. Trong đó, nhiệm vụ giám sát, kiểm soát quyền lực; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, công khai minh bạch trong hoạt động được cho là các giải pháp hiệu quả, góp phần hoàn thiện thể chế để "không thể" tham nhũng.

Ðổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đảng
02:05 04/02/2021

Ðại hội XIII của Ðảng đã diễn ra hết sức trang trọng, đúng với tầm vóc quốc gia, tương xứng với vị thế và tiềm lực của một nước Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Ðại hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng quốc gia hùng cường. Ðại hội đã thảo luận, thông qua nội dung cần đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng từ Trung ương tới cơ sở; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Tôi cho rằng nhiệm vụ này là một đòi hỏi của thực tiễn khách quan, nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đảng phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Ðảng toàn diện, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; chủ động, tích cực thực hiện với q

Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Ðảng
02:03 04/02/2021

LTS - Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp. Ðại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng ta, đất nước và dân tộc ta. Thành công của Ðại hội cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.