Xây dựng hơn 5.400 nhà cho hộ nghèo

Thứ Tư, 29-05-2019, 02:08
Một hộ nghèo ở buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pốc, huyện Cư M’gar được hỗ trợ xóa nhà tạm bợ.

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167 giai đoạn hai 2016-2018), tỉnh Đác Lắc đã triển khai xây dựng hơn 5.400 căn nhà hỗ trợ hộ nghèo.

Các căn nhà được xây dựng đều đạt tiêu chuẩn, bảo đảm tiêu chí ba cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) theo quy định. Mỗi ngôi nhà trị giá bình quân từ 40 đến 50 triệu đồng, nhiều gia đình có sự giúp đỡ của cộng đồng, dòng họ làm được nhà khang trang hơn với giá trị 100 triệu đồng. Tổng nguồn vốn huy động để xây nhà là hơn 226,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch giai đoạn 2019-2020, tỉnh Đác Lắc tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây dựng gần 4.300 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng nguồn vốn khoảng 153 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Tin và ảnh: CÔNG LÝ