Xây dựng bền vững khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 18-10-2019, 15:11
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Cạn lần thứ 3.

NDĐT - Ngày 18-10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 tại các tỉnh Bắc Cạn, Yên Bái và Bình Phước được tổ chức long trọng, với nhiều chủ đề nhằm xây dựng bền vững khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số.

* Ngày 18-10, UBND tỉnh Bắc Cạn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 3, với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Cạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Tham dự đại hội có 250 đại biểu đến từ 10 dân tộc, đại diện cho gần 28 vạn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên toàn tỉnh, gồm: đại biểu nguyên chức, đương chức lãnh đạo tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nghệ nhân dân gian, nhà giáo, thầy thuốc, nông dân, học sinh…

Thời gian qua, Bắc Cạn luôn quan tâm, coi việc thực hiện công tác, chính sách dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Các chương trình, chính sách được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, địa bàn, đối tượng, phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thí dụ, chương trình 135 giai đoạn 2014-2019, đã đầu tư hơn 655 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, xây dựng hạ tầng; hơn 33 tỷ đồng thực hiện chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; cho hơn 2.965 hộ đồng bào DTTS vay hơn 23 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với số vốn hơn 26 tỷ đồng cho 282.703 hộ DTTS nghèo vùng khó khăn…

Nhờ đầu tư bài bản, 100% số xã của tỉnh có đường ô-tô đến được trung tâm; có 1.600 km đường xã, thôn bản; toàn bộ các xã có Trạm y tế; 100% số xã có điện lưới quốc gia, 97,2% hộ dân được sử dụng điện; hơn 60% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, hội trường đa năng… Tỉnh cũng chú trọng xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với đảng viên là người DTTS chiếm hơn 83% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ; tỷ lệ cán bộ là người DTTS tham gia cấp ủy cấp tỉnh, huyện và tương đương chiếm hơn 70%. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng DTTS được nâng lên; có hai xã và 36 thôn ra khỏi diện đầu tư chương trình 135; huyện Ba Bể ra khỏi diện hưởng chính sách chương trình 30a; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn hơn 21%; có 15 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện công tác, chính sách dân tộc, giai đoạn 2019-2024, Bắc Cạn phấn đấu mỗi năm giảm 2-2,5% tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo hơn 50%, tạo việc làm cho 6.000 người/năm; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc vùng DTTS, phấn đấu bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã, 20% số thôn đạt chuẩn và 50% số xã đạt chuẩn; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc, miền núi.

Đại hội đã bầu 25 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020.

* Sáng cùng ngày, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ 3, năm 2019 được tổ chức, với sự tham gia của 225 đại biểu, đại diện cho hơn 46 vạn đồng bào các DTTS trong tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

225 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3.

Là tỉnh miền núi, có 30 dân tộc chung sống (DTTS chiếm 56,24%) trong giai đoạn 2014- 2019 Yên Bái đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bào DTTS. Qua đó, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm, đến hết năm 2018 còn 17,68%; các chính sách hỗ trợ cho đồng bào được triển khai và phát huy hiệu quả; công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chuyển biến tích cực; bản sắc văn hóa truyền thống được tôn trọng, giữ gìn và phát huy; đội ngũ cán bộ người DTTS, cán bộ nữ được đào tạo căn cơ, bài bài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Đại hội đã đặt ra mục tiêu đến năm 2024 giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn, 90% số xã có đường ô-tô được nhựa hóa, bê-tông hóa đến trung tâm xã; hằng năm có từ 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư T.Ư Đảng, Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương các thành tích đạt được của đồng bào các DTTS tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ Yên Bái sớm có kế hoạch triển khai phát triển kinh tế vùng đặc biệt khó khăn một cách đồng bộ, tạo sinh kế bền vững, tạo thu nhập lâu dài theo hướng “Giảm cho không, tăng cho vay”; tăng cường cho vay theo kênh tín dụng ngân hàng chính sách, mỗi hộ nghèo được vay khoảng 100 triệu đồng, nhằm có nguồn lực đi đôi khơi dậy tinh thần tự chủ vươn lên của đồng bào, sớm thoát nghèo bền vững. Tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa của từng dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh ngày một giàu đẹp. Đề nghị Đại hội chọn cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo T.Ư, tham gia hiệu quả vào các hoạt động, góp phần vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 2.

Đại hội đã chọn 41 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ 2 năm 2020; tuyên dương các điển hình tiên tiến, xuất sắc và trao giấy chứng nhận nghệ nhân dân gian cho năm cá nhân.

* Cùng ngày, tại Bình Phước, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ 3 - năm 2019, đã diễn ra với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác dân tộc trong thời gian qua.

Trong giai đoạn 2014-2019, các chính sách của Đảng, Nhà nước đã đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS sinh sống. Các chính sách về vay vốn tín dụng, chính sách đặc thù và các chương trình lồng ghép… đã góp phần giảm 3.422 hộ nghèo người DTTS trên địa bàn. Toàn tỉnh đã vận động xây dựng hơn 2.000 căn nhà tặng cho đồng bào DTTS khó khăn về nhà ở. Các cấp, các ngành đã đào tạo nghề, giải quyết việc làm được 5.706 lượt lao động là đồng bào DTTS; có 1.447 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS hiện đang làm việc trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tỉnh Bình Phước đã đầu tư xây dựng bảy thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 11/11 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa, thể thao; 851/861 thôn, ấp có nhà văn hóa. 100% đồng bào DTTS nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT. Tỉnh cũng huy động các nguồn lực xây dựng sáu trường DTNT đáp ứng nhu cầu học tập của gần 1.500 học sinh hiện nay.

Dự và phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương Nông Quốc Tuấn, biểu dương những thành tích Bình Phước đạt được trong thời gian qua. Nhiệm kỳ tới, Bình Phước cần ưu tiên nguồn nhân lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết tốt đất sản xuất cho đồng bào dân tộc; tạo điều kiện để đồng bào DTTS tiếp cận được nguồn vốn, thực hiện tốt chính sách việc làm, chuyển đổi nghề cho đồng bào để họ tự vươn lên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đề nghị: Tiếp tục thực hiện các chương trình phát triển giáo dục hiện nay đối với đồng bào DTTS nhằm nâng cao trình độ, nhận thức. Các cấp, các ngành, các hội đoàn thể chung tay xóa nhà tạm cho đồng bào; thực hiện có hiệu quả các công trình nước sạch; tuyên truyền vận động đồng bào biết chăm sóc sức khỏe. Các lực lượng phải kiên quyết xóa tín dụng đen trong đồng bào dân tộc, giữ vững an ninh - quốc phòng vùng DTTS. Ban Dân tộc tỉnh phải có kế hoạch triển khai hiệu quả nghị quyết của tỉnh Bình Phước về xóa 1.000 hộ nghèo và làm 1.000 km đường giao thông nông thôn.

Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã tặng bằng khen cho năm tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho năm tập thể, 43 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc thời gian qua.

TUẤN SƠN - THANH SƠN - NHẤT SƠN