Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Bắc Kạn

Thứ Tư, 25-11-2020, 02:27
5 năm qua, nhiều tuyến đường đến các thôn, bản đặc biệt khó khăn của huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã được nâng cấp, mở mới. Ảnh: QUÝ ĐÔN

Tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT vừa chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình,  UBND tỉnh Bắc Kạn đề xuất tăng cường nguồn vốn và xem xét khả năng cân đối ngân sách địa phương để triển khai thực hiện chương trình. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu, ban hành Nghị quyết về chuyên đề công tác dân tộc, chính sách dân tộc và củng cố, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc...

UBDT