Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 718/QÐ-TTg

Thứ Tư, 28-08-2019, 04:03

Ủy ban Dân tộc vừa phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 718/QÐ-TTg về phê duyệt "Ðề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở ở các xã địa bàn trọng yếu, vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 - 2018".

Qua 5 năm triển khai, các địa phương trong phạm vi thực hiện Quyết định đã lựa chọn và ký hợp đồng với 205 trong số 258 nhân viên người Mông làm việc tại các xã trọng yếu. Nhờ đó, công tác nắm bắt tình hình trong đồng bào Mông được thuận lợi hơn, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 17 xã có 30% số dân là đồng bào Mông chưa bố trí được cán bộ chủ chốt là người Mông do không có nguồn cán bộ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng là người Mông. Ðồng thời đề nghị, Chính phủ cần có giải pháp phù hợp trong thi tuyển công chức đối với người dân tộc Mông sau khi kết thúc hợp đồng; lựa chọn đào tạo theo chức danh khi đã trúng tuyển công chức đối với cán bộ người Mông cũng như cán bộ người dân tộc thiểu số nói chung...

PV