Tiếp tục có những quyết sách đồng bộ, ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển vùng đồng bào DTTS

Thứ Hai, 25-11-2019, 14:09
Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3.

NDĐT - Ngày 25-11, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội các dân tộc thiếu số lần thứ 3 (DTTS) nhằm tổng kết, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các chính sách trong vùng đồng bào DTTS 5 năm (2014-2019).

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư và 250 đại biểu đại diện cho gần 70 nghìn đồng bào DTTS, thuộc 34 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Gia Lai.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiều năm qua, công tác dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã có nhiều chính sách, giải pháp, huy động và lồng ghép nhiều nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, đem lại sự thay đổi lớn về kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Năm năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng DTTS của tỉnh Gia Lai giảm nhanh hơn mức bình quân chung toàn tỉnh, từ 53.573 hộ năm 2015, giảm xuống còn 30.441 hộ năm 2018, bình quân mỗi năm giảm 6,37%. Đến nay, toàn tỉnh có 15 làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; công tác giáo dục và đào tạo và y tế ở vùng DTTS có nhiều tiến bộ rõ rệt; công tác quốc phòng an ninh giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố…

Các đại biểu dự Đại hội các DTTS tỉnh Gia Lai trước tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại đoàn kết, TP Pleiku.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương tỉnh Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong công tác chăm lo đời sống cho đồng bào, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà tỉnh đang phải cố gắng vượt qua. Nhắc lại nội dung Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tổ chức tại Pleiku ngày 19-4-1946, Phó Thủ tướng khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đồng thời mong muốn Đại hội thể hiện quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “… Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta”.

Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng chỉ đạo và nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cần tiếp tục có những quyết sách đồng bộ, ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển vùng đồng bào DTTS; gắn phát triển kinh tế với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho người dân một cách bền vững; đặc biệt chú trọng các chính sách về giáo dục, y tế; chăm lo bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS trên địa bàn..

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư; tiến hành bầu chọn đoàn đại biểu đại diện cho cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc Việt Nam lần thứ II tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020.

PHAN HÒA